Інформаційний лист нових надходжень з ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ
2 кв.2017р.

Антоненко А.М. Фактори навколишнього середовища як чинники ризику патології щитоподібної залози // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 1. – С. 59.

Бончук Ю.В. Радіаційно-гігієнічні принципи обґрунтування розмірів і функціонування зон спостереження АЕС // Пробл. радіаційн. медицини та радіобіології : зб. наук. пр. Вип. 20. – С.25.

Бородай В.П. Екологічні та епідеміологічні аспекти поширення популяцій пташиного червоного кліща // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 1. – с. 23.

Брухно Р.П. Вплив гігієнічних умов праці на біологічний вік операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 1. – С. 50.

614.443 Використання комплексних біопрепаратів для реабілітації забруднених нафтопродуктами грунтів в умовах населених місць : інформ. лист. – К., 2017.

Гігієнічна оцінка нової норми харчування військовослужбовців АТО // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 1. – С. 38.

Гребняк М.П. Гігієнічна донозологічна діагностика впливу атмосферних забруднень на органи дихання // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 1. – С. 15.

Кудря М.Я. До питання проведення біологічного моніторингу ксенобіотиків // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 1. – С. 65.

Лепешкин И.В. Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения инсектицидов на основе ацетамиприда для защиты зерновых злакових культур // Пробл. харчування. – 2016. – № 1. – С. 30.

614.443 Методика оцінки забруднення нафтопродуктами грунту населених місць для розробки профілактичних та реабілітаційних заходів : інформ. лист. – К., 2017.

614.7 Методичні підходи до визначення внеску хімічних канцерогенів у формування онкологічної захворюваності населення : інформ. лист. – К., 2016.

Нечаєв С.Ю. Забезпечення радіаційного захисту на етапі проектування робіт з перетворення об’єкта „Укриття” в екологічну безпечну систему // Пробл. радіаційн. медицини та радіобіології : зб. наук. пр. Вип. 20. – С. 127.

Прилипко В.А. Стан радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС за оцінками експертів у разі надзвичайної ситуації // Пробл. радіаційн. медицини та радіобіології : зб. наук. пр. Вип. 20. – С. 215.

616.9 Професійні інфекційні хвороби. – К., 2014. – 528 с.

Руда Т.В. Наукове обґрунтування гігієнічних нормативів у продуктах харчування нових пестицидів - інсектициду піметрозину та гербіциду дифлуфензопіру // Пробл. харчування. – 2016. – № 1. – С. 24.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.