Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
2 кв.2017р.

Бельчина Ю. Гестационный сахарный диабет: патогенез, диагностика, протокол ведения // Диабетик. – 2017. – № 2. – С. 15.

Влияние альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты на уровень ангиогенных факторов в крови у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 1. – С. 64.

Журавлева Л.В. К вопросу о патогенезе поражения суставов при сахарном диабете // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. – № 3. – С. 8.

Искендерли Г. Аналог инсулина деглюдек в практике эндокринолога // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 1. – С. 40.

Комбинированная терапия при диабетической нейропатии // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 1. – С. 44.

Леженко Г.О. Сучасні можливості терапії ожиріння та його ускладнень у дітей // Дитяч. лікар. – 2017. – № 1. – С. 52.

Луценко Л.А. Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе // Здоровье женщины. – 2016. – № 7. – С. 100.

Малгожата З. Прогестерон – новый взгляд на давно известное лекарство // Репродукт. ендокринол. – 2017. – № 1. – С. 17.

Матвеева С.Л. Эффективность включения натрия селенита в комплексное лечение больных туберкулезом с тиреопатиями // Туб., леген. хвороби. – 2016. – № 4. – С. 19.

Орлик О. Нові обличчя „старого” Метформіну // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 1. – С. 51.

Патологія щитовидної залози на фоні цукрового діабету: шляхи вирішення проблеми // Діабет. Ожиріння. – 2016. – № 5. – С. 45.

Порівняльна оцінка реабілітації та застосування актовегіну з реабілітаційним лікуванням при больовій діабетичній неінсулінозалежній нейропатії // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 1. – С.35.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіологія. – 2017. – № 1. – С. 52.

Резниченко В. Преконцепционная подготовка к беременности и тактика ведения женщин с гипотиреозом во время беременности и в послеродовом периоде // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 1. – С. 57.

Сиренко И.А. Проблема туберкулеза и сахарного диабета // Туб., леген. хвороби. – 2016. – № 4. – С. 54.

Солнцева А.В. Сахарный диабет 1 типа и целиакия в детском возрасте: особенности клинического течения и диагностики у пациентов с „двойным диагнозом” // Укр. журн. дитяч. ендокринол. – 2017. – № 1. – С. 4.

Стандарти медичної допомоги при діабеті–2017: коротко про нововведення // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 1. – С. 16.

Турчина С.І. Корекція тиреоїдної дисфункції як спосіб профілактики та лікування в підлітків з порушенням становлення репродуктивної системи // Укр. журн. дитяч. ендокринол. – 2017. – № 1. – С. 32.

Турчина С.І. Особливості продукування мелатоніну та ефективність лікування підлітків з ожирінням // Укр. журн. дитяч. ендокринол. – 2017. – № 1. – С. 21.

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 1 типу у дітей // Укр. журн. дитяч. ендокринол. – 2017. – № 1. – С. 47.

612 (075) Фізіологія. Короткий курс. – Вінниця, 2015. – 408 с.

Шипулин В.П. Метаболический синдром: состояние проблемы и подходы к терапии // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 61.

Якубовська І.А. Вплив компонентного складу тіла на ліпідний обмін та корекція його порушень у хворих на хронічні захворювання міліарної системи на тлі ожиріння // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 141.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.