Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
2 кв.2017р.

616.1 Агеев Ф.Т. Жара и сердечно-сосудистая система. – М., 2015. – 184 с.

616.8 Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря. – К., 2015. – 240 с.

Бурчинский С.Г. Антиконвульсанты нового поколения: критерии выбора // НейроNews. – 2015. – № 5. – С. 12.

Дзяк Л.А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии // Журн. неврологии. – 2017. – № 1. – С. 34.

До уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги „Деменція” // Рацион. фармакотер. : сб. клинич. рек., 2016. – С. 43.

Ефективність прегабаліну в лікуванні хронічного болю у нижній частині спини, що супроводжується болем у нижніх кінцівках // НейроNews. – 2017. – № 2. – С. 58.

Егорова М.С. Современные цитопротекторы (антигипоксанты, антиоксиданты): в чем феномен популярности в кардиологии и неврологии? // Укр. мед. часоп. – 2017. – № 1. – С. 72.

616.711 Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника. – М., 2016. – 376 с.

616.831 Зозуля І.С. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних з обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція. – Вінниця, 2015. – 110 с.

616.831 Зозуля І.С. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда. – Вінниця, 2014. – 117 с.

616.831 Зозуля І.С. Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. – Вінниця, 2012. – 164 с.

616.831 Крылов В.В. Внутричерепная гипертензия. – М., 2016. – 216 с.

616.12 „Майстер-клас з аритмології” для лікарів за спеціальностями „загальна практика – сімейна медицина”, „кардіологія”, „внутрішні хвороби”, „неврологія”. – К., 2017. – 114 с.

616-053 Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии. – М., 2014. – 568 с.

616.853 Побочные эффекты антиэпилептической терапии. – М., 2016. – 231 с.

Поліщук М.Є. Закрита черепно-мозкова травма. Сучасний погляд на проблему // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 6. – С. 72.

Попович С.В. Болевые синдромы в неврологии: возможности биорегуляционного подхода // НейроNews. – 2017. – № 2. – С. 27.

Поясник І.М. Випадок центрального понтонного мієлінолізу в молодої жінки // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 1. – С. 77.

Пшик С.С. Деякі аспекти патогенетичної терапії болю спини // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 127.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Синдром беспокойных ног: современные подходы к терапии // НейроNews. – 2017. – № 2. – С. 14.

Стаднік С.М. Можливості превентивної терапії когнітивної дисфункції: електрокардіостимуляція у пацієнтів з брадіаритміями // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 1. – С. 49.

612 (075) Фізіологія. Короткий курс. – Вінниця, 2015. – 408 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.