Інформаційний лист нових надходжень з ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
2 кв.2017р.

Безшапочный С.Б. Анализ эффективности комплексного применения препаратов, содержащих гиалуронат натрия, в реабилитации пациентов после эндоназальной фронтотомии // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 2. – С.37.

Важливість підтримання мукозального імунітету у дітей з патологією лімфоїдного кільця глотки // Дитяч. лікар. – 2017. - № 2. – С.32.

Гавриленко Ю.В. Передопераційна підготовка та анестезіологічне забезпечення при операціях на лімфоепітеліальних структурах глотки у дітей, хворих на цукровий діабет І типу // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 2. – С.76.

Герасимюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію // Вісн. соц. гігієни. – 2016. – № 4. – С. 28.

Гострі респіраторні інфекції. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям // Рацион. фармакотер.: сб. клинич. рек., 2016. – С. 105.

Евчев Ф.Д. Тактика лечения келоидных образований ушных раковин и туловища // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 2. – С. 54.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Пухлик С.М. Шилоподъязычный синдром, варианты диагностики и лечения // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 2. – С. 46.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Середній отит у дітей: доказова база терапевтичних заходів // Дитяч. лікар. – 2017. – № 1. – С. 49.

612 (075) Фізіологія. Короткий курс. – Вінниця, 2015. – 408 с.

Ятрогенне стороннє тіло гайморової пазухи // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 2. – С. 80.

Яшан О.І. Досвід лікування гіпертрофії аденоїдів місцевими комплексними препаратами // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 70.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.