Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
2 кв.2017р.

Безруков Л.О. Особливості базисної протизапальної терапії неатопічного фенотипу бронхіальної астми у дітей з урахуванням ацетиляторного статусу // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 92.

Бережной В.В. Омега–3 полиненасыщенные жирные кислоты – важнейший вектор в сохранении здоровья детей // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 12.

Боярська Л.М. Реабілітація дітей, народжених передчасно, впродовж перших трьох років життя // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 33.

Гострі респіраторні інфекції. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям // Рацион. фармакотер.: сб. клинич. рек., 2016. – С. 105.

Донюш Е.К. Диагностика и лечение гастроэнтерологических осложнений химиотерапии у онкогематологических больных в педиатрической практике // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 27.

Дудник В.М. Активність антимікробних пептидів та 25-гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на бронхіальну астму // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 1. – С. 121.

Дячук Д.Д. Ожиріння у дітей: фактори ризику та рекомендації з профілактики // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 42.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

Зубаренко О.В. Комплексна терапія дітей з атопічним дерматитом з використанням ентеросорбентів // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С.86.

Квашнина Л.В. Особенности кожи у детей раннего возраста и подходы к сохранению её физиологического состояния // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 38.

616-053 Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей. – Т., 2016. – 208 с.

616.127 Крижанівський В. Природжені вади серця. – К., 2005. – 80с.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Леженко Г.О. Сучасні можливості терапії ожиріння та його ускладнень у дітей // Дитяч. лікар. – 2017. – № 1. – С. 52.

Маменко М.Є. Профілактика йододефіцитних захворювань: що має знати та може зробити педіатр і лікар загальної практики? // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 8.

616-053 Невідкладні стани в педіатричній практиці. – К., 2016. – 400с.

Мітюряєва І.О. Ефективність та безпека застосування солі Шюсслера № 3 у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 84.

Ошлянська О.А. Особливості захворюваності на гостру респіраторну патологію у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 1. – С. 115.

616.853 Побочные эффекты антиэпилептической терапии. – М., 2016. – 231 с.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

617-089 Салтанов А.И. Общая анестезия в клинике детской онкологии. – М., 2016. – 252 с.

Середній отит у дітей: доказова база терапевтичних заходів // Дитяч. лікар. – 2017. – № 1. – С. 49.

Синоверська О.Б. Ефективність препарату Гербіон сироп плюща у лікуванні дітей з гострим бронхітом // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 75.

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 1 типу у дітей // Укр. журн. дитяч. ендокрин. – 2017. – № 1. – С. 47.

Усачова О.В. Гострі кишкові інфекції у дітей: сучасні можливості реалізації концепції запобігання антибіотикорезистентності // Актуал. инфектол. – 2016. – № 4. – с. 29.

Характеристика перебігу позалікарняних пневмоній у дітей віком від одного до шести років на сучасному етапі // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 66.

Чернышова О.Е. Рациональный подход к лечению острых тонзиллофарингитов у детей // Актуал. инфектол. – 2016. – № 4. – С. 35.

Яблонь О.С. Особливості перебігу затяжних жовтяниць новонароджених та можливості їх медикаментозної корекції // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 46.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей // Дитяч. лікар. – 2017. – № 2. – С. 11.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 18. Кн. 3. – К., 2009. – 728 с.

616.127 Крижанівський В. Природжені вади серця. – К., 2005. – 80с.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Марушко Ю.В. Особливості функціональних резервів серцево-судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та корекція виявлених порушень // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 92.

616-053 Педіатрія. – Вінниця, 2016. – 1151 с.

Попов С.В. Вплив комплексу лікувально-оздоровчих заходів на динаміку функціонального стану серцево-судинної системи школярів, народжених передчасно // Врачеб. дело. – 2016. – № 5–6. – С. 65.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Лісовий В.М. Особливості діагностики нефронофтіза фанконі у пацієнта з уремічним синдромом, якому проведена споріднена трансплантація нирки // Урологія. – 2017. – № 1. – С. 96.

Отпущенникова Т.В. Синдром гіперактивного мочевого пузыря у детей. Клинический случай // Лечащий врач. – 2017. – № 2. – С. 70.

616-053 Педіатрія. – Вінниця, 2016. – 1151 с.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Терапия повторных эпизодов инфекции мочевыделительной системы у детей с оценкой профиля чувствительности уропатогенов // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 111.

Шевчук Д.В. Значення інтерстиціальних клітин кахля у функції сечового міхура: сучасний стан питання // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 117.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Байбаков В.М. Лапароскопічна корекція рецидивних пахвинних гриж у дітей // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 37.

Горбатюк О.М. Роль неселективного блокатора у лікуванні дітей з проблемними гемангіомами складної анатомічної локалізації // Соврем. педиат. – 2017. – № 2. – С. 106.

Захарко В.П. Застосування еластографії для оцінки ефективності хірургічного лікування пахвинної грижі у хлопчиків // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 22.

Кенс О.В. Аденома лівого головного бронха у хлопчика-підлітка // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 133.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2017. – 240 с.

Косаківська І.А. Використання електротермоадгезії при хірургічних втручаннях з приводу захворювань лімфатичного кільця глотки у дітей // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 31.

616.127 Крижанівський В. Природжені вади серця. – К., 2005. – 80с.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Лукашенко А.В. Хірургічне лікування при пухлинах підшлункової залози у дітей // Клинич. онкол. – 2017. – № 1. – С.6.

617-001 Травматология и ортопедия. – Винница, 2016. – 448с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.