Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
2 кв.2017р.

Аляви А.Л. Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным сердцем // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 1. – С. 27.

Влияние гипоксических тренировок на состояние автономной нервной системы у лиц пожилого возраста, больных ХОЗЛ // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 1. – С. 31.

Емельянова Н.Ю. Изменение физических свойств ротовой жидкости при хронической обструктивной болезни легких в сочетании с ишемической болезнью сердца // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 1. – С. 76.

Застосування антагоністів лейкотрієнових рецепторів: фокус на загострення вірус-асоційованої бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2017. – № 1. – С. 83.

Зволь І.В. Лікування синдрому обструктивного апное / гіпопное сну у хворого на бронхіальну астму // Астма та алергія. – 2017. – № 1. – С.59.

Інноваційний інгібітор фосфодіестераз у лікуванні загострень бронхообструктивних захворювань // Астма та алергія. – 2017. – № 1. – С. 79.

Крахмалова Е.О. Синдром легочной гипертензии при коморбидности хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 1. – С.81.

Крахмалова Е.О. Эхокардиография в диагностике легочной гипертензии // Серц. недостат. – 2017. - № 1. – С. 6.

Мітюряєва І.О. Ефективність та безпека застосування солі шюсслера № 3 у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 84.

616.1/7 Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря. – Т., 2016. – 380 с.

616-053 Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии. – М., 2014. – 568 с.

Пальчик С.М. Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості перебігу пневмонії у дітей з дисплазією сполучної тканини // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 47.

Попович С.В. Биорегуляционный подход в комплексной терапии осложнений острых респираторных вирусных инфекций и гриппа // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. - № 2. – С. 52.

Порівняння ефективності та безпеки двох режимів послідовного застосування системних глюкокортикостероїдів для лікування загострення бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2017. – № 1. – С.73.

Просветов Ю.В. Бронхиальная астма и ожирение. Новые возможности контроля бронхиальной астмы // Клініч. імунол. – 2017. – № 2. – С. 94.

Рекалова О.М. Динаміка деяких клініко-функціональних показників у хворих на бронхіальну астму на фоні проведення протигрибкової сублінгвальної алерген-специфічної імунотерапії // Астма та алергія. – 2017. – № 1. – С. 13.

Селюк М.М. Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 1. – С. 17.

Синоверська О.Б. Ефективність препарату Гербіон сироп плюща у лікуванні дітей з гострим бронхітом // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 75.

Сучасний підхід до лікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією в умовах стаціонару. Фокус на ефективності та безпечності // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 84.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2015. – 679 с.

Фещенко Ю.І. Дослідження функції зовнішнього дихання при комплексному лікуванні хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень // Астма та алергія. – 2017. – № 1. – С. 7.

Форманчук О.К. Особливості сучасної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень. Клінічні фенотипи // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. – № 4. – С. 19.

Форманчук О.К. Особливості сучасної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень. Проблеми спірометрії // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. – № 3. – С. 16.

Ходош Э.М. Кларитромицин в лечении больных негоспитальной пневмонией // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 1. – С. 59.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.