Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
2 кв.2017р.

Веропотвелян П.Н. Рентгенэндоваскулярная окклюзия артериальных сосудов в лечении и профилактике массивных акушерских кровотечений // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 148.

Клініко-рентгенологічні особливості ортопедичної патології у хворих з наслідками відкритих форм спінальних дизрафій // Вісн. ортопедії. – 2016. – 3 4. – С. 22.

Литвишко В.О. Формоутворення періостального регенерату після діафізарного перелому за порівняльними даними ультрасонографії та рентгенографії // Травма. – 2017. – № 1. – С.74.

Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет ІІ типу // Укр. ревматол. журн. – 2016. - № 4. – С. 58.

Пальчик С.М. Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості перебігу пневмонії у дітей з дисплазією сполучної тканини // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 47.

Підвищення точності судово-медичної діагностики переломів кісток скелету по рентгенівським знімкам шляхом її комп’ютерної обробки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 313.

Разнатовська О.М. Мезотеліома плеври у диференціальній діагностиці туберкульозного ексудативного плевриту // Актуал. инфектол. – 2017. – № 1. – С. 54.

618.12 Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб. – Сумы, 2015. – 229 с.

Український реферативний журнал. – 2017. – №№ 1–2.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.