Інформаційний лист нових надходжень з СТОМАТОЛОГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СТОМАТОЛОГІЇ
2 кв.2017р.

Бойчук-Товста О.Г. Ефективність застосування лікувально-профілактичного комплексу сорбіфер дурулес та вітрум пренатал форте у хворих на генералізований пародонтит вагітних жінок з залізодефіцитною анемією // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 289.

Заболотний Т.Д. Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів з генералізованим пародонтитом, які працюють в умовах тепличних господарств за впливу пестицидів на окремі показники ротової рідини // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 1. – С. 6.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 1. – К., 1998. – 852 с.

616.314 Клінічна ефективність використання відбиткових матеріалів на основі С-силікону : інформ. лист. – К., 2017.

Кузьміна В.А. Вивчення ефективності впровадження програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 110.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Личковська О.Л. Дослідження коротколанцюгових жирних кислот-метаболітів пародонтопатогенної мікрофлори – як діагностичних маркерів стану мікробіоценозу ротової порожнини // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 1. – С. 14.

Ніколішина Е.В. Біорегулююча терапія в комплексному лікуванні аутоінфекційних стоматитів // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 1.

Савєльєва Н.М. Роль мікроорганізмів, виділених з пародонтальних кишень, у патогенезі генералізованого пародонтиту в осіб з лямбліозною інвазією // Вісн. соц. гігієни. – 2016. – № 4. – С. 32.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

616.31 Спосіб біометричного аналізу асиметрії щелеп на контрольно-діагностичних моделях : інформ. лист. – К., 2016.

616.311 Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей : інформ. лист. – К., 2017.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.