Інформаційний лист нових надходжень з ТРАВМАТОЛОГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ТРАВМАТОЛОГІЇ
2 кв.2017р.

Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на зрощення переломів кісток // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 61.

Гайко Г.В. Хірургічне лікування хворих на гонартроз // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 56.

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

Григоровський В.В. Морфологічні зміни в оболонках силіконових стержнів-імплантатів, частота трапляння та клініко-морфологічні кореляції при тимчасовій пластиці сухожиль у хворих з наслідками травми кисті // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 45.

616.711 Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника. – М., 2016. – 376 с.

Збагачена тромбоцитами плазма в комплексі післяопераційного лікування суглобового синдрому // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С.40.

Калашніков А.В. Ефективність використання артроскопії при внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкодженнях кульшового суглоба // Вісн. ортопедії. – 2016. – № 4. – С. 17.

Калашніков А.В. Лікування навколосуглобових переломів проксимального відділу стегнової кістки // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 65.

Клапчук Ю.В. Малоінвазивне лікування кіст підколінної ділянки, обумовлених внутрішньосуглобовою патологією // Вісн. ортопедії. – 2016. – № 4. – С. 46.

Король С.О. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги пораненим з приводу вогнепального перелому плечової кістки // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 36.

Литовченко В.О. Артроскопічно контрольоване лікування внутрішньосуглобових переломів тибіального плато // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 25.

Луцишин В.Г. Оцінка ефективності локальної аналгезії для контролю болю в ранньому післяопераційному періоді у хворих з початковими стадіями коксартрозу // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С.28.

616.727 Мицкевич В.А. Плечевой сустав: вывихи и болевые синдромы. – М., 2016. – 552 с.

Навколосуглобові коригувальні остеотомії у поєднанні з артроскопією колінного суглоба при лікуванні хворих на гонартроз // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 21.

Пономаренко О.В. Вибір методу оперативного втручання у хворих з дефектами покривних тканин тулуба та кінцівок після травми // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 60.

Раннє лікування комплексного реґіонарного больового синдрому першого типу при травмах гомілковостопного суглоба та стопи // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 11.

Реабілітація хворих з черезвертлюговими переломами стегнової кістки після блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу // Вісн. ортопедії. – 2016. – № 4. – С. 35.

Регіонарна анестезія з пролонгованою аналгезією при лікуванні множинних переломів кісток кінцівок // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 1. – С. 89.

Рой І.В. Кількісна оцінка ефективності постартроскопічних лікувально-реабілітаційних заходів при ушкодженнях менісків і передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 4.

Руденко Р.І. Динаміка скіалогічних, функціональних і біомеханічних показників у пацієнтів після хірургічної корекції НАLLUX VALGUR // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 16.

617.572 Спосіб корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя : інформ. лист. – К., 2016.

617-001 Травматология и ортопедия. – Винница, 2016. – 448с.

Трансфораминальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 32.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.