Інформаційний лист нових надходжень з ФІЗІОТЕРАПІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФІЗІОТЕРАПІЇ
2 кв.2017р.

Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на зрощення переломів кісток // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 61.

616.831 Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив): екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) медична допомога та медична реабілітація. – К., 2014. – 96 с.

616.711 Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника. – М., 2016. – 376 с.

618.146 Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : метод. рек. – К., 2016. – 27 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 1. – К., 1998. – 852 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

616.3 Ивашкин В.Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. – М., 2015. – 560с.

616.711 Колісник П.Ф. Лекції з клінічної вертебрології. – Вінниця, 2017. – 184 с.

616.831 Крылов В.В. Внутричерепная гипертензия. – М., 2016. – 216 с.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Литвишко В.О. Формоутворення періостального регенерату після діафізарного перелому за порівняльними даними ультрасонографії та рентгенографії // Травма. – 2017. – № 1. – С.74.

616.727 Мицкевич В.А. Плечевой сустав: вывихи и болевые синдромы. – М., 2016. – 552 с.

616-036 Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві. – Т., 2016. – 444 с.

615.83 Фізіотерапія. – Л., 2017. – 560 с.

616.43 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. – М., 2017. – 272 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.