Інформаційний лист нових надходжень з ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

616-006 Алгоритми діагностики хронічного мієлолейкозу та інших мієлопроліферативних новоутворень : інформ. лист. – К., 2016.

Бойчук-Товста О.Г. Ефективність застосування лікувально-профілактичного комплексу сорбіфер дурулес та вітрум пренатал форте у хворих на генералізований пародонтит вагітних жінок із залізодефіцитною анемією // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 289.

Видиборець С.В. Тромбоцитопенія як диференційно-діагностична проблема у клінічній практиці // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С.128.

Клинический случай гемолитической анемии в сочетании с вторичным хроническим пиелонефритом и внутриклеточной инфекцией у ребенка 7 лет // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 109.

Лисенко Д.А. Анемія хронічного захворювання: „terra incognita” в терапевтичній практиці // Тherapia. – 2017. – № 6. – С. 18.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Одинец Ю.В. Анемический синдром в практике педиатра // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 95.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 52.

Применение стимуляторов эритропоэза длительного действия у пациентов, получающих гемодиализ: более частое введение фиксированных доз препаратов способствует улучшению аппетита, угнетению воспалительного ответа и коррекции анемии // Тherapia. – 2017. – № 6. – С. 27.

Родіонова І.О. Анемія // Тherapia. – 2017. – № 5. – С. 8.

Фірсова М.М. Анемічні стани у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами у кістки під час проведення курсів лікування методом системної радіонуклідної терапії // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 24.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.