Інформаційний лист нових надходжень з ДЕРМАТОЛОГІЇ та ВЕНЕРОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ДЕРМАТОЛОГІЇ та ВЕНЕРОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

616-056 Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 324 с.

Андрашко Ю.В. Новый взгляд на возможности микронидлинга: микроигольчатая редермализация кожи различных участков тела // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 54.

Болотная Л.А. Недержание пигмента (Блоха-Сульцбергера синдром): случай из практики // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 70.

Бронова И.М. Проблемы общения с больными акне и пути их преодоления лечащим врачом // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 65.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

618.1/2 Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии. – М., 2016. – 320 с.

Калюжна Л.Д. Нейрошкірні генодерматози // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 15.

Калюжная Л.Д. Саркоидоз кожи: клинические случаи // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 75.

Клініко-епідеміологічні аспекти хронічних урогенітальних захворювань при протозойній інвазії Тrichomonas vaginalis // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 34.

Коркунда С.В. Програмоване ремоделювання рубців у реконструктивно-пластичній хірургії // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 46.

Кутасевич Я.Ф. Распространенная трихофития гладкой кожи у ребенка 7 лет // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 79.

Мавров Г.И. Цистоуретриты после лечения генитального хламидиоза и микоплазмоза // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 40.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Мамчур В.И. Фармакотерапевтические грани левофлоксацина // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 17.

Особливості розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом, з урахуванням впливу ВІЛ-інфекції в Україні // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 8.

Ошивалова О.О. Рівень обізнаності лікарів-дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 60.

611(084) Сапін М.Р. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

616.5 Соколова Т.В. Практические навыки в дерматовенерологии. – М., 2016. – 172 с.

Сорокман Т.В. Особливості перебігу поєднаної патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та алергодерматозів у дітей // Здоров’я дитини. – 2017. – № 3. – С. 20.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Хамаде Л.М. Иммунофенотипическая характеристика лимфоцитов у пациентов с грибовидным микозом на ранних стадиях заболевания // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С.24.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Шадрін О.Г. Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 51.

Яакубі Р. Особливості мікробного пейзажу шкіри у хворих на вугрову хворобу // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 30.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.