Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

Брюхова О. Ремоделювання міокарду у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 81.

Власенко М.В. Кортикоандростерома: розгорнута клінічна картина // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 2. – С. 19.

Воронков Л. Снижение риска сердечно-сосудистых катастроф как фундаментальная цель терапии пациента с сахарным диабетом // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 59.

Гарміш І.П. Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 44.

Жердева Н. Когнитивные нарушения и деменция у пациентов с сахарным диабетом // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 67.

Кондрацька І. Рак і цукровий діабет. Чи можемо вплинути на ситуацію? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 43.

Кондрацька І. Синдром гіпоглікемії в практиці лікаря-ендокринолога // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 31.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Маньковський Б. Клінічний досвід застосування препарату воглібозу у лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 46.

Маньковский Г. Современные минимально инвазивные вмешательства у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом: перкутанное коронарное вмешательство // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 76.

Марушко Е. Современные минимально инвазивные вмешательства у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом: транскатетерное протезирование аортального клапана (ТАVI) // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 79.

Опалинський Ю. Сучасні можливості ендоваскулярного лікування патології артерій нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 86.

Паньків В.І. Рівень тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози // Репродукт. ендокринол. – 2017. – № 3. – С. 84.

Перцева Н. Выбор перорального сахароснижающего препарата в дополнение к инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 25.

Применение инсулиновых помп у пациентов с сахарным диабетом // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 57.

Рання інтенсифікація терапії: чи можливо обрати препарати сульфонілсечовини? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 35.

Ризик виникнення хронічної хвороби нирок та цукрового діабету у хворих на артеріальну гіпертензію // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 51.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

611(084) Сапін М. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

Соколова Л. Ранняя интенсификация терапии сахарного диабета 2 типа: изменение стереотипа // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 63.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Товажнянская Е. Сахарный диабет. Неврологические маски // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 71.

616.43 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. – М., 2017. – 272 с.

Циганенко О. Вросший ноготь у больных с сахарным диабетом: новый взгляд на вековую проблему // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 74.

Шевчук М. Методи діагностики депресії та їх практичне застосування для лікування пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 73.

616.43 Эндокринные заболевания у детей и подростков. – М., 2017. – 416 с.

Эффективность дапаглифлозина в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 124.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.