Інформаційний лист нових надходжень з ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

616-056 Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 324 с.

Безшапочний С.Б. Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 103.

Беш Л.В. Лікування алергічного риніту в дітей: стара проблема, нові рішення // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С.26.

Горішній І.І. Як покращити носове дихання, не застосовуючи назальні деконгестанти й хірургічні втручання // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 112.

Гринько І.І. Порівняльна оцінка стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит за даними інфляційно-дефляційного тесту та проби Вальсальва // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 3. – С. 45.

Дєєва Ю.В. Ефективне лікування запальних вірусних захворювань горла та гортані // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 100.

Запорощенко А.Ю. К вопросу о тактике хирургического лечения больных хроническим гнойным средним отитом // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 3. – С. 88.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 18. Кн. 3. – К., 2009. – 728 с.

Косаківська І.А. Використання електротермоадгезії при хірургічних втручаннях з приводу захворювань лімфатичного кільця глотки у дітей // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 31.

Косаківська І.А. Фіксація м’якого піднебіння при аденотомії // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 97.

616-83 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Марушко Ю.В. Застосування фітотерапевтичних препаратів при кашлі у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 4. – С. 49.

616.21 Невідкладна допомога в оториноларингології. – К., 2017. – 144 с.

Недельська С.М. Ефективність алергенспецифічної імунотерапії пилковими алергенами в дітей з позиції молекулярної алергології // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С.59.

Охотнікова О.М. Основи інгаляційної терапії. Пристрої, що доставляють лікарські засоби в дихальні шляхи // Клініч. імунол. – 2017. – № 2. – С. 18.

Писанко В.М. Ефективність застосування препарату Респіброн з метою імунопрофілактики хронічних та рецидивних риносинуситів у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 4. – С. 22.

Попович В.І. Гострий риносинусит: вибір тактики фармакотерапії залежно від функціонального стану співусть навколоносових пазух // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 90.

Попович В.І. Порушення якості життя хворих на гострий середній отит і можливості його корекції // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 26.

Примож К. Сравнительное исследование терапевтической эквивалентности исследуемой и стандартной фиксированной комбинации 3мг бензидамина гидрохлорида и 1мг цетилпиридиния хлорида в лечении боли в горле, связанной с инфекциями верхних дыхательных путей // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 53.

Пухлик С.М. Как помочь вашему носу: совет профессионала // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 70.

611(084) Сапін М.Р. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.