Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
3 кв.2017р.

Абатуров А.Е. Интерферонотерапия острых респираторных вирусных инфекций у детей // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 81.

Абатуров А.Е. Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 95.

Амброксол: доведена ефективність у лікуванні захворювань дихальних шляхів і нові дані про терапевтичні можливості // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 79.

Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 2. – С. 41.

Веселова Т.В. Недиференційована дисплазія сполучної тканини – проблема та шляхи вирішення // Дитяч. лікар. – 2017. – № 3. – С. 26.

Влияние этиологического полиморфизма на клинические проявления и терапию инфекционного мононуклеоза у детей // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 68.

Жировий індекс – неінвазивний маркер стеатозу печінки та інсулінорезистентності в дітей // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С.56.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 18. Кн. 3. – К., 2009. – 728 с.

616.9 Інфекційні хвороби в дітей. – К., 2016. – 392 с.

Клинический случай гемолитической анемии в сочетании с вторичным хроническим пиелонефритом и внутриклеточной инфекцией у ребенка 7 лет // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 109.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2017. – 240 с.

Крамарьов С.О. Додаткові можливості симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 2. – С. 38.

Кривопустов С.П. Комбінована мукоактивна терапія захворювань дихальних шляхів у дітей, що супроводжуються утворенням в’язкового секрету // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 91.

Крючко Т.О. Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника в дітей з хронічним пієлонефритом // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 25.

Марушко Ю.В. Застосування фітотерапевтичних препаратів при кашлі у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 4. – С. 49.

Мировой опыт использования спорообразующих бацилл для лечения и профилактики пищевой аллергии у детей // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 77.

616.728 Патология тазобедренного сустава у детей: теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование. – Х., 2016. – 276 с.

Писанко В.М. Ефективність застосування препарату Респіброн з метою імунопрофілактики хронічних та рецидивних риносинуситів у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 4. – С. 22.

Применение препарата Регидрон Био в комплексной терапии ротавирусной инфекции // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С.156.

Пухлик С.М. Как помочь вашему носу: совет профессионала // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 70.

Пыпа Л.В. Младенческие кишечные колики как периодический синдром, который может бать ассоциирован с мигренью // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 89.

611(084) Сапін М. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

Сорокман Т.В. Особливості перебігу поєднаної патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та алергодерматозів у дітей // Здоров’я дитини. – 2017. – № 3. – С. 20.

Шадрін О.Г. Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 51.

Шекера О.Г. Визначення періодичності проведення диспансерних оглядів дітей шкільного віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки за допомогою формалізованої моделі // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 12.

616.43 Эндокринные заболевания у детей и подростков. – М., 2017. – 416 с.

Осокина О.И. Арт-терапия в комплексном лечении больных с хроническими психоневрологическими заболеваниями // Міжнар. неврол. журн. – 2017. – № 2. – С. 106.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Байрамов Е.М. Результати операції тотального кавопульмонального сполучення з використанням фенестрації у дітей і дорослих групи високого ризику з єдиним шлуночком серця // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 25.

Вплив клінічних факторів несприятливого прогнозу на результати лікування дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями групи високого ризику // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 62.

Давыдова Ю.В. Сросшиеся близнецы: диагностика и акушерская тактика // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 25.

Данилов О.А. Застосування вакуум-терапії при гнійно-запальних та трофічних захворюваннях м’яких тканин у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 107.

Дисплазія сполучної тканини як предиктор виникнення спайкової хвороби черевної порожнини у дітей та шляхи профілактики спайкової непрохідності кишечнику // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 28.

Дмитрієв Д.В. Обгрунтування використання декскетопрофену для знеболювання в ранній післяопераційний період в онкохірургії // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 97.

Дмитрієв Д.В. Обгрунтування використання методу попереджувальної аналгезії в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкологічними захворюваннями // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 61.

Дмитрієв Д.В. Площинний блок поперечного м’яза живота як метод знеболення при оперативних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 46.

Дудник В.М. Безоари шлунково-кишкового тракту у дітей. Клінічний випадок // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 147.

Слєпов О.К. Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування високої природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 4. – С. 134.

Слєпов О.К. Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 108.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.