Інформаційний лист нових надходжень з ПСИХІАТРІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПСИХІАТРІЇ
3 кв.2017р.

Большое депрессивное расстройство: когнитивные нарушения и возможности их коррекции // НейроNews. – 2017. – № 4. – С. 25.

Бурчинский С.Г. Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата // НейроNews. – 2017. – № 4. – С. 48.

Ефективність Кветіапіну у лікуванні пацієнтів з шизофренією // НейроNews. – 2017. – № 4. – С. 36.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Инцест: травматизация любовью // НейроNews. – 2017. – № 4. – С.16.

Копчак О.О. Депресивні розлади та цереброваскулярна патологія: патофізіологічні передумови взаємозв’язку, особливості клінічного перебігу та лікувальної тактики // Міжнар. неврол. журн. – 2017. – № 2. – С. 95.

Крамар Ю.А. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології // НейроNews. – 2017. – № 3. – С. 14.

Крамар Ю.А. Депресивний розлад на фоні мітохондріальної дисфункції // НейроNews. – 2017. – № 4. – С. 61.

Крамар Ю.А. Роль мітохондріальних порушень у розвитку психічних розладів // НейроNews. – 2017. – № 4. – С. 30.

Крамар Ю.А. Фізична активність як немедикаментозний метод допомоги пацієнтам з розладами спектра шизофренії // НейроNews. – 2017. – № 2. – С. 18.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Мангуби В.А. Арилентал – антипсихотик третього поколения // НейроNews. – 2017. – № 5. – С. 50.

Матвієць Л.Г. Організація та моніторинг своєчасного надання медико-психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 6.

Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій // НейроNews. – 2017. – № 4. – С. 54.

Соціальна психіатрія у світі, який швидко змінюється // НейроNews. – 2017. – № 4. – С. 40.

Ткач Б. Особливості застосування бригадної моделі нейропсихологічної реабілітації для постраждалих учасників антитерористичної операції // Мед. науки. – 2016. – № 2. – С. 10.

Франкова І.О. Життя на межі: стрес, травма та психопатологія // НейроNews. – 2017. – № 3. – С. 20.

616.89 Циркин С.Ю. Аналитическая психопатология. – М., 2016. – 288 с.

Шевчук М. Методи діагностики депресії та їх практичне застосування для лікування пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 73.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.