Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 133.

Абатуров А.Е. Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 95.

616-056 Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 324 с.

Амброксол: доведена ефективність у лікуванні захворювань дихальних шляхів і нові дані про терапевтичні можливості // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 79.

Беш Л.В. Вивчення можливостей підвищення прихильності підлітків, хворих на бронхіальну астму, до лікування // Астма та алергія. – 2017. – № 2. – С. 30.

Ведение пациентов пожилого возраста с острым бронхитом на фоне коморбидной патологии // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 107.

Гарас М.Н. Ефективність лікування тяжкої бронхіальної астми фізичного напруження у школярів // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 98.

Денисова О.В. Алгоритм діагностики інфекційного загострення хронічного бронхіту вірусної етіології // Астма та алергія. – 2017. – № 2. – С. 36.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 18. Кн. 3. – К., 2009. – 728 с.

Кенс О.В. Аденома лівого головного бронха у хлопчика-підлітка // Соврем. педиат. – 2017. – № 1. – С. 133.

Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2017. – № 2. – С. 43.

Колоскова О.К. Оптимізація персоналізованої невідкладної терапії нападів бронхіальної астми фізичної напруги у школярів з альтернативними ацетиляторними фенотипами // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 91.

Кривопустов С.П. Комбінована мукоактивна терапія захворювань дихальних шляхів у дітей, що супроводжуються утворенням в’язкового секрету // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 91.

Лемко О.І. Ендотеліальна дисфункція та її місце в патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень // Укр. терапевт. журн. – 2027. – № 2. – С. 91.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Мамчур В.И. Фармакотерапевтические грани левофлоксацина // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 17.

Марушко Ю.В. Застосування фітотерапевтичних препаратів при кашлі у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 4. – С. 49.

Мокия-Сербина С.А. Клиническая эффективность цефтриаксона при лечении внебольничных пневмоний у детей до пятилетнего возраста на госпитальном этапе // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С.117.

Назаренко К.В. Особливості функції зовнішнього дихання та відповіді на бронхолітик хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 2. – С. 78.

Охотнікова О.М. Основи інгаляційної терапії. Пристрої, що доставляють лікарські засоби в дихальні шляхи // Клініч. імунол. – 2017. – № 2. – С. 18.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 52.

Рекалова О.М. Вплив грибкової колонізації дихальних шляхів хворих на перебіг легкої та середньої тяжкості бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2017. – № 2. – С. 13.

611(084) Сапін М.Р. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

616.98 Сергеев А.Ю. Кандидоз. – М., 2001. – 472 с.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Фещенко Ю.І. Вплив фізичного навантаження на параметри легеневої вентиляції у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання // Астма та алергія. – 2017. – № 2. – С. 7.

612(075) Фізіологія. Короткий курс. – Вінниця, 2015. – 408 с.

Хіміон Л.В. Раціональне застосування антибіотиків при інфекціях дихальних шляхів в амбулаторній практиці // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 40.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.