Інформаційний лист нових надходжень з СТОМАТОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СТОМАТОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

Заболотний Т.Д. Ефективність застосування лікувальних заходів у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією на окремі показники ротової рідини // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 22.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

Каськова Л.Ф. Динаміка показників поширеності й інтенсивності карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С.49.

Коленко Ю.Г. Хірургічні методи лікування лейкоплакії слизової оболонки рота // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 57.

Корчун С.В. Функціональні порушення рухової частини жувального апарата та системний дистрес // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 162.

Костура В.Л. Електрофоретична активність клітин букального епітелію при хронічному катаральному гінгівіті в дітей з надмірною масою тіла // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С.53.

Кривенко Л.С. Взаємозв’язок стану прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини і хронічного гінгівіту в дітей на тлі атопічних хвороб // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 57.

Лунькова Ю.С. Симетричність динамічних змін суглобових дисків при внутрішніх розладах СНЩС за даними МРТ // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 31.

Марченко А.В. Моделювання за допомогою регресійного аналізу трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 107.

Особливості електропровідності й опору фіксуючих цементів для незнімних ортопедичних конструкцій // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 36.

616.314 Павленко О.В. Особливості функції мовлення у стоматології. – Л., 2014. – 108 с.

611(084) Сапін М. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

Скрипникова Т.П. Дифференциальная диагностика пузырно-сосудистого синдрома слизистой оболочки полости рта // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 13.

Скрипникова Т.П. Обоснование модификации классификаций пульпитов // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 17.

Стоматологический статус у детей, страдающих сахарным диабетом // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 95.

УОТ роботи стоматологів-ортопедів на імплантологічному прийомі. Знімні й умовно знімні конструкції // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 26.

Фліс П.С. Використання цефалометричного аналізу SASSOUNI PLUS для оцінки ефективності лікування дистального прикусу ортодонтичним апаратом з рухомою похилою площиною // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 43.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.