Інформаційний лист нових надходжень з ТРАВМАТОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ТРАВМАТОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

Біомеханічні характеристики окремих методів остеосинтезу ребер // Травма. – 2017. – № 2. – С. 122.

Бур’янов О.А. Сучасні хірургічні методи лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок // Травма. – 2017. – № 2. – С. 30.

Бур’янов О.А. Ультразвукова діагностика кістоподібних утворень ділянки колінного суглоба // Травма. – 2017. – № 2. – С.75.

Гужевський І.В. Вплив коморбідності на результати ендопротезування суглобів нижніх кінцівок у хворих з остеоартрозом при спондилоепіфізарній дисплазії // Травма. – 2017. – № 2. – С. 112.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. –949 с.

Калашніков А.В. Лікування переломів шийки стегнової кістки // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 156.

Канзюба А.І. Первинне ендопротезування при переломах вертлюжної ділянки в осіб похилого та старечого віку // Травма. – 2017. – № 2. – С. 41.

Козопас В.С. Аналіз сучасного стану лікування внутрішньо суглобових переломів п’яткових кісток // Травма. – 2017. – № 2. – С.103.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2017. –240 с.

Лазарев І.А. Біомеханічне визначення навантаження на ліктьовий суглоб при переломах головки променевої кістки // Травма. – 2017. – № 2. – С. 7.

Лікування та профілактика вивихів головки ендопротеза кульшового суглоба // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 97.

617-001 Медицина неотложных состояний. Т. 7 : Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. – Х., 2014.

Прозоровский Д.В. Дифференцированный подход к выбору вида хирургического пособия при коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы // Травма. – 2017. – № 2. – С.81.

Пушкар М.С. Морфологічні особливості ацетабулярної губи у хворих з початковими стадіями коксартроза // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 118.

Реабілітація хворих з переломами дистального метаепіфіза променевої кістки // Травма. – 2017. – № 2. – С. 17.

Рой И.В. Радиочастотная нейроабляция крестцово-подвздошного сустава как метод лечения болевого синдрома // Травма. – 2017. – № 2. – С. 95.

611(084) Сапін М. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

Сергієнко Р. Адгезивний капсуліт // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 53.

Сучасні тенденції лікування перипротезних переломів стегнової кістки // Травма. – 2017. – № 2. – С. 88.

Тарасов М.Ю. Внедрение в работу телеоперационной технологии в условиях отделения экстренной помощи // Травма. – 2017. – № 2. – С.106.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Циганенко О. Вросший ноготь у больных с сахарным диабетом: новый взгляд на вековую проблему // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 74.

Чорний В.С. Оцінка ефективності та ускладнень неоад’ювантної поліхіміотерапії у комбінованому лікуванні хворих на остеосаркому довгих трубчастих кісток // Травма. – 2017. – № 2. – С. 23.

611.71 Чорнокульський С.Т. Анатомія кісток та їх з’єднань (остео-артросиндесмологія) : атлас схем і фотоілюстрацій. – К., 2015. – 160 с.

Шуба В.Й. Медикаментозна корекція гострого больового синдрому в комплексному лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату // Травма. – 2017. – № 2. – С. 66.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.