Інформаційний лист нових надходжень з УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

Асоціативні зв’язки НLА з високим рівнем цитокінів крові, що мають протизапальні властивості, у хворих на хронічний гломерулонефрит // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2017. – № 2. – С.13.

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

Динаміка змін показників електроміографії при лікуванні хворих з гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстого кишечнику // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С. 109.

Долінна М.О. Оцінка нефропротекторної дії інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту раміприлу у хворих на хронічний гломерулонефрит // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2017. – № 2. – С. 7.

Застосування фітопрепарату Солідагорен при нефропатіях та інфекціях сечовивідних шляхів // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С.36.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

618.1/2 Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии. – М., 2016. – 320 с.

Козлов В.В. Емпірична антибіотикотерапія гострих інфекцій сечової системи фторхінолоном Левофлоксацин у практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 152.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2017. –240 с.

Курята О.В. Стан кардіогемодинаміки та функції нирок при хронічній серцевій недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією і фібриляцією передсердь // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 72.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Мамчур В.И. Фармакотерапевтические грани левофлоксацина // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 17.

Новаківський В. Фармако-економічні переваги корекції анемії тривалим активатором рецепторів еритропоетину: гемодіаліз проти гемодіафільтрації // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2017. – № 1. – С. 26.

Одиночные камни нижней чашечки почки: как лечить? // Урология. – 2017. – № 2. – С. 28.

Опыт применения препарата Канефрон Н при лечении острого неосложненного цистита у женщин // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 32.

Открытое и лапароскопическое удаление камней почек // Прилож. № 2 к журн. Урология. – 2017. – № 2. – С. 51.

Пасечников С.П. Силодозин в лечении симптомов нижних мочевых путей: максимальная фармакологическая селективность // Мед. аспекти здоров’я чоловіка. – 2017. – № 1. – С. 13.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 52.

Ризик виникнення хронічної хвороби нирок та цукрового діабету у хворих на артеріальну гіпертензію // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 51.

Савенков В.І. Нові можливості у лікуванні хворих з приводу нефролітіазу з використанням мікро- та ультрамінічерезшкірної нефролітотрипсії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 58.

Салижин Т.І. Вплив комбінованої терапії Фозиноприлом та Мельдонієм на показники 48-годинного моніторингу артеріального тиску та геометрію міокарда у пацієнтів з ХХНVГД та хронічною серцевою недостатністю // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2017. – № 1. – С. 42.

611(084) Сапін М. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

Современные возможности лечения урологического больного с позиции разных специалистов // Мед. аспекти здоров’я чоловіка. – 2017. – № 1. – С. 5.

Современные подходы к лечению циститов // Участковый врач. – 2017. – № 2. – С. 48.

612(075) Фізіологія. Короткий курс. – Вінниця, 2015. – 408 с.

Хайтович М.В. Інфекція сечовивідних шляхів: сучасні напрямки терапії // Меdical Nature. – 2017. – № 1. – С. 56.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

616.1/4 Шаленкова М.А. Алкогольное поражение внутренних органов. – Н.Новгород, 2015. – 166 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.