Інформаційний лист нових надходжень з ФІЗІОТЕРАПІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФІЗІОТЕРАПІЇ
3 кв.2017р.

616-056 Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 324 с.

Возомоторный ринит: состояние проблемы и место фитотерапии в арсенале лекарственных средств // Меdical Nature. – 2017. – № 1. – С.14.

Вереснюк Н.С. Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці аномалій розвитку статевих органів у жінок // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 326.

Вірстюк Н.Г. Зміни моторно евакуаторних та ультразвукових характеристик жовчного міхура у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі метаболічного синдрому // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 15.

Ершова И.Б. Использование ингаляций фитопрепаратами при осложнениях острых респираторных вирусных заболеваний // Актуал. инфектол. – 2017. – № 2. – С. 63.

Заславская А.А. Использование ароматерапии для лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей // Актуал. инфектол. – 2017. – № 2. – С. 52.

Кононець О.П. Можливості латеральної світлотерапії в гармонізації асиметрій жіночого організму // Акушер. Гінекол. – 2017. – № 1. – С. 49.

615.811 Костикова Л.И. Гирудотерапия. – М., 2016. – 512 с.

Лемко О.І. Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 2. – С. 28.

616-036 Медицинская реабилитация. – Краматорск, 2015. – 576 с.

Обгрунтування показань до профундопластики на підставі даних ультразвукового дуплексного сканування // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 31.

Практические рекомендации международной ассоциации ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии. Многоплодная беременность // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С.10.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.