Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
3 кв.2017р.

Бур’янов О.А. Сучасні хірургічні методи лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок // Травма. – 2017. – № 2. – С. 30.

Вдовиченко Ю.П. Современная концепция профилактики опухолевой патологии молочной железы // Репродукт. ендокринол. – 2017. – № 3. – С. 17.

Гайко Г.В. Хірургічне лікування хворих на гонартроз // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 56.

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. –949 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

Карп С.Ю. Оро- та фарингостома. Актуальні питання відновної хірургії ділянки голови та шиї // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С.62.

Коркунда С.В. Програмоване ремоделювання рубців у реконструктивно-пластичній хірургії // Дерматол. та венерол. – 2017. – № 1. – С. 46.

Крыжевский В.В. Современные взгляды на конверсию при лапароскопической холецистэктомии // Клініч. хірургія. – 2017. - № 6. – С. 74.

Кузьменко С. Анестезиология и интенсивная терапия при нарушениях углеводного обмена у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 84.

617-001 Медицина неотложных состояний. Т. 7 : Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. – Х., 2014. – 366 с.

616.727 Мицкевич В.А. Плечевой сустав: вивихи и болевые синдромы. – М., 2016. – 552 с.

Музиченко П.Ф. Переваги використання біполярного електроскальпеля в хірургії магістральних судин // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 23.

Новітні пероральні антикоагулянти в пацієнтів хірургічного та ортопедичного профілю // Травма. – 2017. – № 2. – С. 70.

Пономаренко О.В. Вибір методу оперативного втручання у хворих з дефектами покривних тканин тулуба та кінцівок після травми // Клініч. хірургія. – 2017. – № 1. – С. 60.

Прозоровский Д.В. Дифференцированный подход к выбору вида хирургического пособия при коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы // Травма. – 2017. – № 2. – С.81.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Сипливий В.О. Діагностика захворювань товстої кишки: оптимальний алгоритм підготовки // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 35.

Смоланка І.І. Використання ендоскопічної мамодуктоскопії для оптимізації хірургічної тактики при патологічних виділеннях з грудного соска // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 54.

617-001 Травматология и ортопедия. – Винница, 2016. – 448с.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

616.43 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. – М., 2017. – 272 с.

616.333 Хирургическое лечение рака кардии. – М., 2016. – 128с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Циганенко О. Вросший ноготь у больных с сахарным диабетом: новый взгляд на вековую проблему // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 74.

611.71 Чорнокульський С.Т. Анатомія кісток та їх з’єднань (остео-артросиндесмологія) : атлас схем і фотоілюстрацій. – К., 2015. – 160 с.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Беляева О.А. Причины антибиотикорезистентности, пути ее преодоления и рациональная антибиотикотерапия при перитоните // Актуал. инфектол. – 2017. - № 2. – С. 27.

Бондаренко О.М. Обгрунтування диференційованого підходу до мініінвазивних та відкритих хірургічних втручань з приводу ускладнень гострого панкреатиту // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 13.

Воротинцев С.І. Площинна блокада поперечного м’яза живота після лапароскопічної резекції товстого кишечнику у хворих на ожиріння // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 21.

Выбор метода санации брюшной полости при лапароскопической холецистэктомии у больных с острым деструктивным холециститом, осложненным гнойным перитонитом // Хірургія України. – 2016. – № 4. – С. 30.

Гаврилюк Н.С. Ендокринологічні маски абдомінального синдрому: вісцеропатичний первинний гіперпаратиреоз // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 1. – С. 111.

Два випадки діагностики і лікування фібромускулярної мальформації селезінкової артерії у вагітних // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 69.

Дзигал О.Ф. Патофізіологічний підхід до вибору індивідуальної тактики хірургічного лікування хворих з приводу цирозу печінки з супутнім асцитом // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 14.

Діагностика та хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 9.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. –949 с.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2017. –240 с.

Кондакова Е.Ю. Технические особенности симультанной лапароскопической холецистэктомии у больных при калькулезном холецистите и птозе передней брюшной стенки // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 17.

Крыжевский В.В. Современные взгляды на конверсию при лапароскопической холецистэктомии // Клініч. хірургія. – 2017. - № 6.

Кузьменко С. Анестезиология и интенсивная терапия при нарушениях углеводного обмена у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 84.

Лавренко А.В. Спостереження візуалізації кіст печінки // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 78.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

617-001 Медицина неотложных состояний. Т. 7 : Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. – Х., 2014. – 366 с.

Накопичення цефтріаксону у червоноподібному відростку при застосуванні лімфотропної терапії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С.17.

Ничитайло М.Ю. Хірургічна тактика за ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів поважного віку // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 9.

Огородник П.В. Ендоскопічні транспапілярні втручання: аналіз інтраопераційних і ранніх ускладнень та результатів віддалених спостережень // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 44.

Одарченко С.П. Діагностична та лікувальна тактика при перфораціях шлункових виразок // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С.116.

Пилипчук В.І. Варіанти операційних втручань на жовчовивідних протоках при хронічному панкреатиті з ознаками міліарної гіпертензії // Шпит. хірургія. – 2016. – № 2. – С. 27.

Результати біліопанкреатичного шунтування в модифікації НЕSS-MARCEAU у хворих на морбідне ожиріння // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 5.

Результаты лечения больных с птозом передней брюшной стенки, которым выполнены симультанные операции с помощью традиционной и лапароскопической технологии // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С.45.

Хомяк І.В. Етапні малоінвазивні втручання та відкрита панкреатонекректомія в хірургічному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 25.

Хомяк І.В. Тактика хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням мініінвазивних діапевтичних втручань // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 5.

Черній В.І. Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним ожирінням за принципами прискореної реабілітації // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 28.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Арсений И.И. Стимуляция репаративных процессов в венозных трофических язвах при применении гидроактивных раневых покрытий // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 34.

Боброва А.О. Структурне обґрунтування розвитку варикозної хвороби вен нижніх кінцівок: результати патоморфологічних досліджень, гіпотези // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 29.

Вогнепальні поранення магістральних судин нижніх кінцівок. Ключові моменти діагностики та лікування // Серце і судини. – 2017. – № 1. – С. 91.

Волошин А.Н. Роль эндотелиальных клеток – предшественниц и их биологических маркеров в возникновении атеросклероза артерий нижних конечностей // Клініч. Хірургія. – 2017. – № 6. – С. 39.

Геник С.М. Хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи // Серце і судини. – 2017. - № 2. – С. 121.

Лиманська А.Ю. Преконцепційна профілактика венозного тромбоемболізму у жінок з тромбоемболічними ускладненнями в анамнезі // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 69.

Мішалов В.Г. Алгоритм вибору методу оперативного лікування варикозної хвороби із застосуванням ендовенозної лазерної коагуляції та оцінка його ефективності // Серце і судини. – 2017. – № 2. – С. 29.

Мішалов В.Г. Ефективність ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени залежно від її діаметра з застосуванням радіального світловода // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 34.

Опалинський Ю. Сучасні можливості ендоваскулярного лікування патології артерій нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 86.

Сучасні методи лікування венозних трофічних виразок // Практ. ангіол. – 2017. – № 2. – С. 37.

Сучасні методи стимуляції ангіогенезу у хворих при критичній ішемії тканин нижніх кінцівок // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 70.

Усенко О.Ю. Профілактика тромботичних ускладнень при застосуванні ендовенозних методик в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 25.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Байрамов Е.М. Результати операції тотального кавопульмонального сполучення з використанням фенестрації у дітей і дорослих групи високого ризику з єдиним шлуночком серця // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 25.

Варианты и способы защиты миокарда при хирургическом лечении клапанных пороков сердца в сочетании с коронарной патологией // Серце і судини. – 2017. – № 2. – С. 61.

Відеоасистовані операції при туберкульозі легень // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 2. – С. 52.

Видеоторакоскопическая резекция легких с использованием электросварочных технологий // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 42.

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

Давыдова Ю.В. Сросшиеся близнецы: диагностика и акушерская тактика // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 25.

Замятин Д.П. Значение электрокардиографии для верификации контузионного повреждения сердца // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 29.

Лебідь І.Г. Особливості толерантності до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції заміни аортального клапана легеневим автографтом // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 65.

Лебідь І.Г. Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, і фізична працездатність у дорослих після операції зі встановлення легеневого автографта // Серце і судини. – 2017. – № 2. – С. 85.

Маньковский Г. Современные минимально инвазивные вмешательства у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом: перкутанное коронарное вмешательство // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 76.

Марушко Е. Современные минимально инвазивные вмешательства у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом: транскатетерное протезирование аортального клапана (ТАVI) // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 79.

Музиченко П.Ф. Переваги використання біполярного електроскальпеля в хірургії магістральних судин // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 23.

Периоперационная профилактика акушерских и перинатальных осложнений при выполнении операций с использованием искусственного кровообращения в период гестации // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 32.

Понич Н.В. Відновлення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з аортальним стенозом після протезування аортального клапана // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 58.

Роль миниинвазивных видеоторакоскопических операций в дифференциальной диагностике диссеминированных и очаговых процессов в легких неясной этиологии // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 35.

Роль мініінвазивних методів в діагностиці аутоімунних захворювань з ураженням органів дихання // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 42.

Стрільчук Л.М. Особливості коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця з різним станом жовчного міхура, яким проведено аортокоронарне шунтування // Серце і судини. – 2017. – № 2. – С. 92.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Торакальна епідуральна анестезія та торакальний паравертебральний блок у хворих після радикальних оперативних втручань на стравоході // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С.139.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

Фуркало С.Н. Этапное эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной и грудной частей аорты у одного пациента // Клініч. хірургія. – 2017. – № 3. – С. 59.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 1. – К., 1998. – 852 с.

Коваленко В.В. Особливості лікування сучасних бойових ушкоджень щелепно-лицевої ділянки // Врачеб. дело. – 2017. – № 1–2. – С. 168.

Копчак А.В. Хірургічні методи усунення велофарингеальної дисфункції у пацієнтів з вторинними дефектами та деформаціями твердого та м’якого піднебіння // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 3. – С. 77.

Корчун С.В. Функціональні порушення рухової частини жувального апарата та системний дистрес // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 162.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Марченко А.В. Моделювання за допомогою регресійного аналізу трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 107.

Нагайчук В.В. Особливості діагностики, лікування і профілактики патологічних рубців щелепно-лицевої ділянки // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 74.

Пачевська А.В. Ускладнення при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій у дітей // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 2. – С. 79.

Семенов К.А. Алгоритм ведения пациентов при хроническом травматическом артрите височно-нижнечелюстного сустава // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 52.

616.314 Спосіб лікування дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба : інформ. лист. – К., 2017.

611.71 Чорнокульський С.Т. Анатомія кісток та їх з’єднань (остео-артросиндесмологія) : атлас схем і фотоілюстрацій. – К., 2015. – 160 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.