Інформаційний лист нових надходжень з АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ
4 кв.2017р.

616-083 Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 124 с.

616.89 Гофман А.Г. Клиническая наркология. – М., 2017. – 376 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Йоскович О. Досвід анестезіологічної амбулаторно-консультативної служби у лікуванні породіль високого ризику // Мед. аспекти здоров’я жінки. – 2017. – № 1. – С. 5.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

616.24 Клиническая интерпретация рентгенограммы легких. – М., 2017. – 216 с.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Орлов Ю.А. Анестезиологическое обеспечение при Linac – стереотаксической радиохирургии у детей по поводу сосудистых мальформаций головного мозга // Укр. нейрохірург. журн. – 2015. – № 4. – С. 46.

616.1 Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. – К., 2017. – 128 с.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіологія : зб. клініч. рек. – 2017. – С.66.

Смирнова Л.М. Анестезиологическое обеспечение панкреатодуоденальной резекции // Клініч. хірургія. – 2017. – № 1. – С.12.

Сучасні шляхи ведення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі // Вісн. соц. гігієни. – 2017. – № 2. – С. 26.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

616.1 Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. – К., 2016. – 73 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.