Інформаційний лист нових надходжень з ЛАБОРАТОРНОЇ СПРАВИ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЛАБОРАТОРНОЇ СПРАВИ
4 кв.2017р.

616-092 Аутоиммунные заболевания. Диагностика и лечение. – М., 2017. – 224 с.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

Клініко-лабораторна характеристика синдрому масивного цитолізу пухлин // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 28.

Кутова В.В. Характеристика стану, ресурсів лабораторій дерматовенерологічних закладів, які виконують комплекс стандартних серологічних реакцій на сифіліс // Дерматологія та венерологія. – 2017. – № 3. – С. 85.

Лабораторна діагностика Н.РYLORI в клінічній практиці з використанням швидких тестів компанії „Фармаско” // Участковый врач. – 2017. – № 7. – С. 41.

Марунчин Н.А. Клініко-лабораторна оцінка ефективності аморфного нанокремнезему у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки // Укр. мед. часоп. – 2017. – № 3. – С. 157.

Махортова М.Г. Основні цитологічні диференційно-діагностичні ознаки гепатоцелюлярного раку та метастатичних уражень // Клинич. онкология. – 2017. – № 2. – С. 90.

Назарова М.С. Аналіз лабораторних показників антифосфоліпідного синдрому у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з післяінфарктним кардіосклерозом // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 67.

Рыкова О.В. Гиперпролактинемия: оптимальный алгоритм лабораторной диагностики // Здоровье женщины. – 2017. – № 5. – С. 92.

Рыкова О.В. Индекс свободного тестостерона или тестостерон общий и свободный. Что оптимально выбрать для диагностики биохимической гиперандрогении? // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 81.

Целуйко В.Й. Зв’язок асиметричного диметиларгініну з клінічними, лабораторними та ультразвуковими показниками у хворих з інфарктом міокарда, яким проведено тромболітичну терапію // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 5. – С. 40.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.