Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
4 кв.2017р.

Герасимчук В.Р. Корекція холінергічної недостатності у лікуванні постінсультних когнітивних порушень // Врачеб. дело. – 2016. – № 7–8. – С. 87.

Деменція. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги // Ліки України. – 2017. – № 7. – С. 4.

Дубівська С.С. Вивчення впливу Церебролізину на післяопераційну когнітивну дисфункцію // Міжнар. неврол. журн. – 2017. – № 4. – С. 57.

Ефективність препарату Метамакс у лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 57.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

Карабань И.Н. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона // Журн. неврології. – 2017. – № 2. – С. 53.

Коваленко О.Є. Синдром гіпотонії - гіперкінезії. Хорея чи хореєподібний синдром? // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С.65.

616.8 Михайлова С.В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков. Диагностика и подходы к лечению. – М., 2017. – 366 с.

616.8 Неврология раннего детского возраста. – К., 2016. – 288 с.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264с.

Постінсультна епілепсія: особливості старт-терапії // Врачеб. дело. – 2016. – № 7–8. – С. 82.

616.89 Психиатрические аспекты неврологических заболеваний. Подходы к ведению больных. – М., 2017. – 328 с.

Скоробогатова О.В. Немедикаментозне лікування епілепсії у дітей: інформаційно-хвильова терапія // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 3. – С.76.

Шаповалова Г.А. Наукове обґрунтування застосування „сухих” вуглекислих ванн у комплексі реабілітації дітей з супутньою патологією нервової системи в період ремісії онкозахворювань // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 3. – С. 77.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.