Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
4 кв.2017р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Джужа Д.А. Позитронная эмиссионная томография в онкогинекологии // Лучевая диагностика. – 2014. – № 3–4. – С. 98.

Єгоров О.О. Вплив папіломавірусної інфекції на перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду і стан новонароджених у жінок після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки // Дерматологія та венерологія. – 2017. – № 3. – С. 101.

618.1 Клиническая онкогинекология. – М., 2016. – 424 с.

Прогностическое значение молекулярно-биологических маркеров в опухоли больных раком яичников III–IV стадии // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С. 54.

Терапевтичний патоморфоз раку яєчників залежно від технології проведення неоад’ювантної хіміотерапії // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 210.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Возможности соноэластографии для оптимизации биопсии предстательной железы под ультразвуковым контролем при раннем выявлении рака с коротким обзором других методов лучевой диагностики // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С.17.

Григоренко В.М. Порівняльна оцінка результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном та в режимі низькодозової естроген-антиандрогенної терапії // Урологія. – 2017. – № 3. – С. 59.

Дем’янчук Д.М. Визначення ефективності скринінгової колоноскопії за показниками індексу виявлення поверхневих колоректальних неоплазій // Клинич. онкология. – 2017. – № 3. – С. 79.

Низкомощностная контактная лучевая терапия (брахитерапия) рака предстательной железы отечественными микроисточниками І–125 в монорежиме и в комбинации с тазовой лимфаденэктомией // Урология. – 2017. – № 1. – С. 38.

Первинно-множинний рак: рак передміхурової залози ТзNxMx і меланома ТхNxM1 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії на перитонеальному діалізі // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С. 25.

Порівняння онкологічних результатів радикальної простатектомії у хворих клінічно місцево розповсюдженим та локалізованим високого ризику раком передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 3. – С. 58.

Пушкарь Д.Ю. Сравнение функциональных результатов после радикальной позадилонной и робот-ассистированной простатэктомией, выполненных по нервосберегающей методике хирургами с опытом более 1000 операций // Урология. – 2017. – № 1. – С. 50.

Рентгенэндоваскулярная хирургия в лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией и раком предстательной железы // Урология. – 2017. – № 1. – С. 54.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

616.34 Свистунов А.А. Болезни кишечника. – М., 2016. – 277с.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.


ОНКОХІРУРГІЇ

616.36 Атлас операций при злокачественных опухолях печени и билиопанкреатодуоденальной зоны. – М., 2017. – 160 с.

Використання препарату Тахокомб для закриття післяопераційних ран у хворих на рак ротової порожнини // Клинич. онкология. – 2017. – № 3. – С. 79.

Вторенко В.И. Лапароскопическая резекция трансплантированной почки по поводу почечно-клеточного рака Т1АNОМО // Урология. – 2017. – № 1. – С. 71.

Залесский В.Н. Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи. – Винница, 2014. – 736 с.

616.24 Клиническая интерпретация рентгенограммы легких. – М., 2017. – 216 с.

Махортова М.Г. Основні цитологічні диференційно-діагностичні ознаки гепатоцелюлярного раку та метастатичних уражень // Клинич. онкология. – 2017. – № 2. – С. 90.

Особливості хірургічної тактики у хворих на місцево поширений рак грудної залози після проведення неоад’ювантної системно-селективної хіміотерапії з використанням магнітотермії // Клинич. онкология. – 2017. – № 3. – С. 83.

616.24 Рак легкого. Клиника, диагностика, лечение. – М., 2015. – 144 с.

Рентгенэндоваскулярная эмболизация в лечении заболеваний легких, осложненных легочным кровотечением и кровохарканьем // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 39.

618.19 Рудень В.В. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику. – Л., 2017. – 129 с.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

616.34 Свистунов А.А. Болезни кишечника. – М., 2016. – 277с.

Стариков В.И. Карцинома кожи Меркеля: особенности диагностики, клинического течения и лечения // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С. 49.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Бабій Л.М. Діастолічна функція лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця (за даними радіонуклідної вентрикулографії) // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 186.

Вінніков В.А. Радіологічні наслідки можливих сценаріїв контакту з радіаційним чинником у військовій практиці в Україні // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 215.

Земскова О.В. Роль радиохирургии в комбинированном лечении вестибулярных шванном больших размеров // Укр. нейрохірург. журн. – 2015. – № 2. – С. 64.

618.1 Клиническая онкогинекология. – М., 2016. – 424 с.

Король П.О. Радіонуклідні методи дослідження в діагностиці параендопротезних ускладнень у хворих з ураженням кульшових та колінних суглобів різного ґенезу // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 194.

Медична радіологія та рентгенологія // Укр. реферат. журн. – 2017. – № 4. – С. 43.

Новікова Т.Г. Стандартизований протокол опису результатів сцинтиграфічних досліджень головного мозку з перфузійними радіофармпрепаратами // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С.238.

Радіонуклідна терапія метастатичного ураження кісткової системи в поєднанні з хірургічним лікуванням, хіміотерапією та із застосуванням бісфосфонатів // Укр. радіол. журн. – 2017. - № 3. – С. 234.

Семенова В.М. Клинико-морфологическая оценка эффективности лучевой терапии медуллобластом у взрослых пациентов // Укр. нейрохірург. журн. – 2015. – № 2. – С. 70.

Фактор росту ендотелію судин та вміст ендостатину у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені при променевій терапії // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 173.

Фірсова М.М. Анемічні стани у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами у кістки під час проведення курсів лікування методом системної радіонуклідної терапії // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 24.


ХІМІОТЕРАПІЇ

Ільницька Л.А. Структурно-функціональні зміни міокарда у жінок, що підлягали поліхіміотерапії з приводу раку молочної залози // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 50.

618.1 Клиническая онкогинекология. – М., 2016. – 424 с.

Особливості хірургічної тактики у хворих на місцево поширений рак грудної залози після проведення неоад’ювантної системно-селективної хіміотерапії з використанням магнітотермії // Клинич. онкология. – 2017. – № 3. – С. 83.

Прохач Н.Э. Комбинированное применение химио- и иммунотерапии при лечении онкологических больных // Міжнар. мед. журн. – 2017. - № 3. – С. 59.

Радіонуклідна терапія метастатичного ураження кісткової системи в поєднанні з хірургічним лікуванням, хіміотерапією та із застосуванням бісфосфонатів // Укр. радіол. журн. – 2017. - № 3. – С. 234.

616.24 Рак легкого. Клиника, диагностика, лечение. – М., 2015. – 144 с.

Терапевтичний патоморфоз раку яєчників залежно від технології проведення неоад’ювантної хіміотерапії // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 210.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.