Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
4 кв.2017р.

Бекетова Г.В. Можливості місцевої імуномоделюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 49.

Глазовська І.І. Променеві методи у діагностиці пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей // Лучевая диагностика. – 2016. – № 3. – С. 26.

Грідіна Т.А. Структурно-функціональні особливості стану шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей з хронічними захворюваннями респіраторної системи за даними ехографії // Лучевая диагностика. – 2014. – № 3–4. – С. 28.

Дудник В.М. Діагностичне значення вмісту протимікробного пептиду С-кінцевого НСАР 18 кателіцидину LL–37 у дітей, хворих на бронхіальну астму // ВІОМЕDICAL АND BIOSOCIAL. – 2017. – № 28. – С. 127.

Значение эхографии в оценке состояния гепатобилиарной системы у детей с рецидивирующими бронхитами и бронхиальной астмой // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С.38.

Квашніна Л.В. Муколітична терапія у дитячому віці: можливості, ефективність, безпека // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 41.

Клінічний випадок муковісцидозу з розвитком синдрому поліорганної недостатності у дитини // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С.132.

Кондратьев В.О. Клиническая эффективность пробиотиков в лечении атопического дерматита у детей // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 88.

Крамарьов С.О. Білки, що зв’язують жирні кислоти (FABR), як маркери ураження шлунково-кишкового тракту при гострих нейроінфекціях у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 13.

Кулешов О.В. Особливості клінічного обстеження дітей з малими серцевими аномаліями // ВІОМЕDICAL АND BIOSOCIAL. – 2017. – № 28. – С. 144.

Марценковський І.А. Обесивно-компульсивні розлади в педіатричній практиці // НейроNews. – 2017. – № 6. – С. 42.

Мітюряєва І.О. Ефективність та безпека застосування Солі доктора Шюсслера № 3 Феррум фосфорикум (DHU) у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 56.

616.8 Михайлова С.В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков. Диагностика и подходы к лечению. – М., 2017. – 366 с.

Мочульська О.М. Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту в дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності // Акт. питання педіатрії. – 2017. - № 1. – С. 5.

616.8 Неврология раннего детского возраста. – К., 2016. – 288с.

Нечипуренко О.Н. Астенический синдром в практике педиатра и семейного врача. Основные аспекты метаболической коррекции детей с вторичной иммунной дисфункцией // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 110.

Особенности ультразвуковой диагностики респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 40.

Охотнікова О.М. Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей дошкільного віку: можливості сучасної терапії коморбідних захворювань // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 73.

Ошлянська О.А. Деякі особливості місцевого клітинного імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 26.

Сидоренко І.В. Проблемні питання парентерального харчування у дітей з дуже малою масою тіла при народженні // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 121.

Усачова О.В. Роль ентеровірусних інфекцій у розвитку екзантем них захворювань у дітей: клініко-епідеміологічні особливості, можливості медикаментозної корекції // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 19.

Характеристика цитокінового профілю дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С.117.

Черепахіна Л.П. Особливості діагностики та лікування позалікарняної пневмонії в амбулаторних умовах у дітей дошкільного віку // ВІОМЕDICAL АND BIOSOCIAL. – 2017. – № 28. – С. 221.

Шадрін О.Г. Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 126.

616-053 Шайтор В.М. Неотложная неонатология. – М., 2017. – 320с.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Бензар І.М. Розроблення і впровадження протоколу лікування судинних аномалій у дітей в умовах багатопрофільного стаціонару // Серце і судини. – 2017. – № 2. – С. 78.

Богмат Л.Ф. Вплив змін нейрогуморальних факторів на формування порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка серця в підлітків з патологією міокарда // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 110.

Богмат Л.Ф. Системный вариант ювенильного идиопатического (ревматоидного) артрита у детей и подростков: новое в лечении // Здоров’я дитини. – 2017. – № 4. – С. 91.

Калашникова Е.А. Открытый артериальный проток: особенности ранней неонатальной, постнатальной диагностики, клинической манифестации, лечение и прогноз // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 104.

Кашкалда Д.А. Изменения коллагенолитической активности крови у детей и подростков с ювенильным идиопатическим артритом // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 2. – С. 47.

Кулешов О.В. Особливості клінічного обстеження дітей з малими серцевими аномаліями // ВІОМЕDICAL АND BIOSOCIAL. – 2017. – № 28. – С. 144.

Марушко Ю.В. Вплив гострих респіраторних захворювань на функцію ендотелію та стан судинної стінки у дітей // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 123.

Опыт применения метода радиочастотной катетерной абляции при лечении нарушений ритма сердца у детей // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 144.

Ошлянская Е.А. К вопросу дифференциальной диагностики суставного синдрома у детей: паранеопластический артрит // Перинат. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 121.

Синдром Бланда-Уайта-Гарланда: патоморфологічний аналіз рідкісного випадку // Серце і судини. – 2017. – № 3. – С. 79.

Хвороба Кавасакі: особливості клінічної симптоматики та лікування // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 137.

Энтезопатии при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте // Травма. – 2017. – № 3. – С. 55.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

616.9 Антимикробная терапия у детей по Нельсону. – М., 2016. – 368 с.

Бегляров Р.О. Состояние системы глутатиона у детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита // Соврем. педиат. – 2017. – № 5. – С. 142.

Безрук В.В. Ефективність впровадження клінічних протоколів по наданню медичної допомоги дітям з нефрологічними захворюваннями на регіональному рівні // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 46.

Борисова Т.П. Корекція вторинної гіпероксалурії у дітей // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 54.

Георгіянц М.А. Удосконалення періопераційної інфузійної терапії як метод профілактики післяопераційного блювання у дітей // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 50.

Журавчак А.З. Мінічерезшкірна нефролітотрипсія в лікуванні дітей з каменями нирок // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С.55.

Клинический случай гемолитической анемии в сочетании с вторичным хроническим пиелонефритом и внутриклеточной инфекцией у ребенка 7 лет // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 109.

Крючко Т.О. Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника в дітей з хронічним пієлонефритом // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 25.

Лавренчук О.В. Исходы острого повреждения почек у детей // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 58.

Лавренчук О.В. Микробный спектр и антибиотикорезистентность у детей с инфекцией мочевой системы в Украине // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 57.

Лавренчук О.В. Функциональное состояние почечных канальцев у детей с хроническим пиелонефритом // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 58.

Мінакова В.А. Клініко-морфологічна характеристика нефропатій, у дебюті захворювання представлених ізольованою гематурією // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С. 37.

Мінакова В.А. Рівень маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотеліну–1 та оксиду азоту) в сироватці крові та альбумінурії у дітей з еритроцитурією // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С.49.

Роль нефропатий генетического ґенеза в формировании хронической почечной недостаточности у детей // Здоров’я дитини. – 2017. – № 4. – С. 116.

Сезонні особливості дизметаболічних нефропатій у дітей з хронічним пієлонефритом // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 54.

Сучасні підходи до лікування сечових шляхів у дітей з урахуванням утворення бактеріальних біоплівок // Здоров’я дитини. – 2017. – № 4. – С. 61.

Тарадий Н.Н. Корреляционные взаимосвязи между экспрессией аннексина V и маркерами апоптоза при хроническом гломерулонефрите у детей // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 59.

Ткаченко М.М. Застосування динамічної реносцинтиграфії для визначення міхурово-сечовідного рефлюксу // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С. 33.

Успішна лапароскопічна нефректомія в дитини раннього віку з лівобічним термінальним гідронефрозом // Перинат. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 150.

Ферментурія як ранній маркер гломерулярної гематурії у дітей з хворобами нирок // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С.57.

Фоміна С.П. Відтерміновані наслідки нефротичного синдрому у дітей, які захворіли у віці до 3-х років // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 60.

Фоміна С.П. Гістологічний спектр стероїдорезистентного нефротичного синдрому у дітей з маніфестацією захворювання у віці до 3-х років // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 61.

Фомина С.П. Отсроченная ренрадиоиндикация у детей, которые перенесли нефротический синдром (стероидочувствительный вариант) // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 60.

Хаккулов Э.Б. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в дифференциальной диагностике врожденного уретерогидронефроза у детей // Урология. – 2017. – № 2. – С. 100.

Хвороби сечостатевої системи // Укр. реферат. журн. – 2017. – № 5. – С. 258.

Эндоскопические методы удаления камней // Пртлож. № 2 к журн. Урология. – 2017. – № 2. – С. 46.


ДИТЯЧОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ

Дитяча плоскостопість: огляд сучасного стану проблеми // Дитяч. лікар. – 2017. – № 3. – С. 41.

617-001 Жила Н.Г. Амбулаторная травматология детского возраста. – М., 2017. – 256 с.

617.3 Мицкевич В.А. Ортопедия первых шагов. – М., 2017. – 359 с.

616.728 Патология тазобедренного сустава у детей: теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование. – Х., 2016. – 276с.

616-053 Педіатрія. – Вінниця, 2016. – 1151 с.

Травматологія та ортопедія дитячого віку // Укр. реферат. журн. – 2017. – № 5. – С. 248.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

616.9 Антимикробная терапия у детей по Нельсону. – М., 2016. – 368 с.

Бородінова О.С. Хірургічна корекція тетради Фалло: домінуюча загальна світова практика та сучасні тенденції // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 47.

Георгіянц М.А. Удосконалення періопераційної інфузійної терапії як метод профілактики післяопераційного блювання у дітей // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 50.

Горбатюк О.М. Апоплексія яєчника в дівчат у практиці ургентного дитячого хірурга // Акушерство. Гінекологія. – 2017. – № 3. – С. 56.

617-001 Жила Н.Г. Амбулаторная травматология детского возраста. – М., 2017. – 256 с.

Писклова Ю.В. Первичные опухоли сердца у новорожденных // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 63.

Усунення стенозів легеневої артерії після радикальної корекції тетради Фалло за допомогою ендоваскулярної методики // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 28.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.