Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
4 кв.2017р.

Васильева Л.И. Роль рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки в процессе диагностики тромбоэмболии легочной артерии // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 13.

Відновлення фізичної витривалості у хворих на бронхіальну астму // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 16.

Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 72.

Гришило А.П. Бронхіальна астма та туберкульоз легень як коморбідні захворювання // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С.37.

Ільченко С.І. Клініко-функціональні особливості хронічного бронхіту у підлітків-курців // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С.112.

Кишенькове керівництво глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики хронічного обструктивного захворювання легень // Клініч. імунологія. – 2017. – № 1. – С. 31.

Лемко О.І. Спелеотерапія, галотерапія, галоаерозольтерапія: дефініції, механізми впливу, перспективи використання // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 50.

Мацегора Н.А. Ефективність застосування спелеотерапії в лікуванні хворих на бронхіальну астму у поєднанні з ішемічною хворобою серця І–ІІ ФК за даними холтерівського моніторування ЕКГ // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 25.

Можливості комбінованої терапії у покращенні контролю та ефективності лікування у хворих на бронхіальну астму // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 41.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Сухонос Н.К. Роль апоптоза при сочетанном течении хронического обструктивного заболевания легких и сахарного диабета 2-го типа // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С. 22.

Ходош Э.М. Роль атипичных и других патогенов в диагностике и терапии негоспитальной пневмонии // Клініч. імунологія. – 2017. – № 1. – С. 25.

Яковенко О.К. Погляд на сучасну пульмонологію очима практикуючого лікаря // Клініч. імунологія. – 2017. – № 1. – С. 5.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.