Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
4 кв.2017р.

Аксьонов Є.В. Рентген-ангіологічні характеристики стану коронарного русла у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і вираженою систолічною дисфункцією // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 19.

Васильева Л.И. Роль рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки в процессе диагностики тромбоэмболии легочной артерии // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 13.

Забудская Л.Р. Злокачественные опухоли поджелудочной железы: постпроцессинг компьютерно-томографических нативных и рентгеноконтрастных изображений // Лучевая диагностика. – 2016. – № 3. – С. 82.

616.24 Клиническая интерпретация рентгенограммы легких. – М., 2017. – 216 с.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2017. – 240 с.

Куц П.В. Розробка та впровадження методики клініко-рентгенологічного обстеження пацієнтів при плануванні дентальної імплантації // Лучевая диагностика. – 2014. – № 3–4. – С. 12.

Медична радіологія та рентгенологія // Укр. реферат. журн. – 2017. – № 5. – С. 37

616.352 Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу : метод. рек. – К., 2017.

616.728 Патология тазобедренного сустава у детей: теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование. – Х., 2016. – 276с.

616.24 Рак легкого. Клиника, диагностика, лечение. – М., 2015. – 144 с.

Рентгенэндоваскулярная хирургия в лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией и раком предстательной железы // Урология. – 2017. – № 1. – С. 54.

Рентгенэндоваскулярная эмболизация в лечении заболеваний легких, осложненных легочным кровотечением и кровохарканьем // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 39.

616.1 Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. – К., 2016. – 73 с.

Федьків С.В. Сучасна інтерпретація цифрової рентгенографії в діагностиці захворювань серця // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 178.

616.43 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. – М., 2017. – 272 с.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.

Шаповалова Г.І. Рентгенологічні аспекти діагностики патологічної резорбції коренів тимчасових зубів у дітей // Лучевая диагностика. – 2014. – № 3–4. – С. 62.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.