Інформаційний лист нових надходжень з УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ
4 кв.2017р.

Гурженко А.Ю. Показники системи вільно радикального окиснення у хворих на цукровий діабет після малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 87.

Гурський В.Т. Підвищення ефективності лікування хворих на гострий інфаркт міокарда з функціональними змінами нирок // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 101.

Исламова Е.В. Хронический гломерулонефрит и беременность // Здоровье женщины. – 2017. - № 7. – С. 84.

Кравцова В.І. Особливості ремоделювання серця, нейрогуморального статусу у хворих на хронічну серцеву недостатність в поєднанні з хворобою нирок залежно від величини ФВ ЛШ серця // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 159.

Лечение неосложненной инфекции нижних мочевыводящих путей с использованием препаратов ЭСПА-ФОЦИН и ЦИСТО-АУРИН // Тherapia. – 2017. – № 10. – С. 58.

Никула Т.Д. Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при ревматичних хворобах // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 68.

Новые возможности в лечении диабетической нефропатии: нефропротекторные свойства сулодексида // Меdicine review. – 2017. - № 2. – С. 22.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Сміян С.І. Стратифікація факторів ризику розвитку нефропатії у хворих на подагру // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 76.

Соколова Л. Диабетическая болезнь почек. Основные направления нефропротекции // Диабетик. – 2017. – № 5. – С. 12.

Чабанов П.В. Діагностика та лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 119.

Чабанов П.В. Лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром, гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 66.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.