Інформаційний лист нових надходжень з ФІЗІОТЕРАПІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФІЗІОТЕРАПІЇ
4 кв.2017р.

Абраменко В.В. Комплексна реабілітація дітей, хворих на церебральний параліч, із застосуванням скальп-акупунктури // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 132.

Бабкіна Т.М. Склерокістоз яєчників: ультразвукова доплерометрія при рутинному обстеженні жінок з безпліддям // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С. 44.

Балычевцева И.В. Использование кинезотерапии в реабилитации детей с ДЦП // Травма. – 2017. – № 3. – С. 112.

Березуцкий В.И. Возможности музыкальной терапии в лечении артериальной гипертензии // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 5. – С. 105.

Бур’янов О.А. Ультразвукова діагностика кістоподібних утворень ділянки колінного суглоба // Травма. – 2017. – № 2. – С.75.

Гінгуляк О.М. Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за допомогою статинотерапії та метаболічної терапії, результати ультразвукового сканування екстракраніальних судин // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 88.

Глоба М.В. Предложения по стандартизации ультразвукового исследования сосудов шеи и головы // Укр. нейрохірург. журн. – 2017. – № 1. – С. 40.

Долгополов О.В. Оцінка результатів ультразвукового дослідження стану ішемізованих м’язів кінцівок у хворих з наслідками компартмент синдрому // Клініч. хірургія. – 2017. – № 8. – С. 38.

Захарко В.П. Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків // Шпит. хірургія. – 2017. – № 2. – С.30.

Коваленко О.Є. Рефлексотерапія в Україні: 40 років пройденого шляху // Міжнар. неврол. журн. – 2017. - № 5. – С.141.

Козаренко Т.М. Особливості гемодинаміки та атеросклеротичного ураження екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій в залежності від віку та типу порушення вуглеводного обміну за результатами ультразвукового дуплексного дослідження // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С. 16.

Корж А.Н. Новые возможности профилактики и лечения нарушений углеводного обмена: место и роль фитотерапии // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С. 16.

Кулікова Ф.Й. Досвід оцінки скорочувальної функції матки за допомогою ультразвукової діагностики у здорових жінок та жінок з лейоміомою // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 47.

616.833 Левин О.С. Полиневропатии. – М., 2016. – 477 с.

Лемко О.І. Спелеотерапія, галотерапія, галоаерозольтерапія: дефініції, механізми впливу, перспективи використання // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 50.

Можливості ультразвукових методів дослідження при пошкодженнях серця // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С.60.

Особенности ультразвуковой диагностики респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 40.

Сафонова І.М. Антенатальна ультразвукова діагностика затримки внутрішньоутробного росту плода і конституційно малої маси плода // Акушерство. Гінекологія. – 2017. – № 3. – С.10.

Супрун К.Г. Физиотерапевтические методы в комплексном лечении онихомикоза // Дерматологія та венерологія. – 2017. – № 3. – С. 115.

Целуйко В.Й. Зв’язок асиметричного диметиларгініну з клінічними, лабораторними та ультразвуковими показниками у хворих з інфарктом міокарда, яким проведено тромболітичну терапію // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 5. – С. 40.

Чрескожная криоаблация опухоли почки под ультразвуковым контролем // Урология. – 2017. – № 3. – С. 68.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.