Інформаційний лист нових надходжень з ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
4 кв.2017р.

616-056 Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 324 с.

616-083 Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 124 с.

Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні // Лучевая диагностика. – 2016. – № 3. – С. 60.

Гур’єв С.О. Стандартизація показників тяжкості пошкодження та стану постраждалих в залежності від терміну надання медичної допомоги в притрасових лікарнях на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах // ВІОМЕDICAL АND BIOSOCIAL. – 2017. – № 28. – С. 116.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264с.

Пархоменко А.Н. Оптимизация гипотензивной терапии осложненного гипертензивного криза // Клініч. випадки в невідклад. кардіології (дод. до газ. „Здоров’я України” № 4). – 2017. – № 1. – С. 81.

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на гостре отруєння невідомою речовиною // Журн. голов. мед. сестри. – 2017. – № 10. – С. 58.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Сучасні шляхи ведення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі // Вісн. соц. гігієни. – 2017. – № 2. – С. 26.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

616.1 Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. – К., 2016. – 73 с.

616-053 Шайтор В.М. Неотложная неонатология. – М., 2017. – 320с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.