Інформаційний лист нових надходжень з ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ 1 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ
1 кв.2018р.

Аналіз впливу радіаційного опромінення на розвиток непухлинної захворюваності в осіб, евакуйованих у дитячому і підлітковому віці з 30-ти кілометрової зони ЧАЕС // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 39.

Бузинний М.Г. Директива 98/83/ЕС і контроль радіоактивності питної води в Україні // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С.14.

Ващенко С. Методи і засоби контролю чисельності рудого таргана на об’єктах медичного призначення // Журн. голов. мед. сестри. – 2017. – № 11. – С. 40.

Гозак С.В. Фактичне харчування сучасних школярів та його вплив на розумову працездатність і втому // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 29.

Гунько Н.В. Структурний аналіз смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С. 17.

До питання оцінки рівнів радону для здійснення протирадонових заходів // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С. 22.

Зміни у структурах непухлинної захворюваності та смертності у мешканців радіоактивно забруднених територій: епідеміологічний моніторинг за 1988–2015 роки // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С. 8.

Івахно О.П. Медицина дитинства у структурі системи громадського здоров’я України // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 22.

Кондратюк М.В. Гігієнічна оцінка впливу солатенолу на санітарний режим водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С. 40.

Леоненко Н.С. Методичні підходи до оцінки токсичності та небезпеки наноматеріалів // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 9.

Платонова А.Г. Визначення основних факторів, що впливають на вибір дитячого одягу батьками, та тривалість використання кожного шару одягу протягом доби // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С.73.

Платонова А.Г. Наукове обґрунтування створення вітчизняної гігієнічної класифікації дитячого одягу // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С. 68.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – К., 2016. – 372 с.

Прокопов В.О. Оцінка канцерогенного ризику для населення від споживання хлорованої питної води // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 4. – С. 37.

Прохорова Є.М. Медичні наслідки у нащадків батьків, опромінених радіойодом у результаті аварії на ЧАЕС // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 66.

614.876 Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання. – Ужгород, 2017. – 504 с.

Роль канцерогенних металів у формуванні захворюваності населення на рак щитоподібної залози // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 14.

Тетеньова І.О. Гігієнічна оцінка сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами та можливість впровадження їх в Україні // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 49.

613.633 Токсикологія аерозолів. – Т., 2015. – 256 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.