Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
1 кв.2018р.

616.9 Антимикробная терапия у детей по Нельсону. – М., 2016. – 368с.

616-092 Аутоиммунные заболевания. Диагностика и лечение. – М., 2017. – 224 с.

Вплив різних класів антигіпертензивних препаратів на інсулінорезистентність у пацієнтів з м’якою та помірною артеріальною гіпертензією // Артер. гіпертензія. – 2017. – № 6. – С. 8.

Гурженко А.Ю. Показники системи вільнорадикального окиснення у хворих на цукровий діабет після малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 87.

Ефективність застосування природної мінеральної води у пацієнтів з коморбідною патологією та високим ризиком цукрового діабету // Вісн. соц. гігієни. – 2017. – № 3. – С. 113.

615.874 Залесский В.Н. Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи. – Винница, 2014. – 736 с.

Исследование LEADER: новая страница в лечении диабета // Артер. гипертензия. – 2017. – № 5. – С. 46.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів з цукровим діабетом. – К., 2016. – 181 с.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

616-053 Клиническое обследование ребенка. – Винница, 2016. – 556с.

Корж А.Н. Новые возможности профилактики и лечения нарушений углеводного обмена: место и роль фитотерапии // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С. 16.

Кривов’яз Ю.О. Арфа комбі при лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та дисліпідеміями // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 3. – С. 37.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Лікування діабету в епоху позитивних серцево-судинних досліджень // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 27.

616.1/7 Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря. – Т., 2016. – 380 с.

Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства // Укр. журн. дитяч. ендокринології. – 2017. – № 3–4. – С. 48.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264с.

616-053 Педіатрія. – Вінниця, 2016. – 1151 с.

Перцева Н. Диабетическая болезнь почек – возможны ли профилактика и лечение? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С.47.

Пилипенко В.М. Гормональні предиктори ожиріння при синдромі Прадера-Віллі: нові можливості в лікуванні дітей і підлітків // Укр. журн. дитяч. ендокринології. – 2017. – № 3–4. – С. 13.

Позитивний вплив харчових добавок на розвиток діабетичної ретинопатії // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 78.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіологія : зб. клініч. рек., 2017. – С.66.

Прогностические факторы ответа на 6-месячную терапию препаратом Актовегина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и симптоматической полинейропатией // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 75.

Роль лікаря загальної практики у лікуванні пацієнтів з діабетом – фінансовий компроміс чи справжній крок уперед? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 49.

616.379 Сахарный диабет и репродуктивная система. – М., 2016. – 176 с.

616-056 Трошина Е.А. Ожирение у женщин. – М., 2017. – 272с.

616.33/34 Трухан Д.И. Дифференциальный диагноз основных гастроэнтерологических синдромов и симптомов. – М., 2016. – 176 с.

Чи існують особливості лікування гострих серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 51.

Чи стануть реальністю профілактика та лікування цукрового діабету 1 типу? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 22.

Что могут сделать эндокринологи для профилактики слепоты у больных сахарным диабетом? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С.42.

Що нового у виявленні та лікуванні дисліпідемії і профілактиці прогресування атеросклерозу? // Раціон. фармакотерапія : зб. клініч. рек., 2017. – С. 5.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.