Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 1 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
1 кв.2018р.

616.9 Антимикробная терапия у детей по Нельсону. – М., 2016. – 368с.

616.7 Арсентьев В.Г. Наследственные заболевания соединительной ткани как конституциональная причина полиорганных нарушений у детей. – СПб., 2015. – 231 с.

616-092 Аутоиммунные заболевания. Диагностика и лечение. – М., 2017. – 224 с.

616.1/8 Белялов Ф.И. Лечение болезней в условиях коморбидности. – М., 2016. – 544 с.

616.8 Бехзад Б. Паври Обмороки. – М., 2016. – 176 с.

Бурчинский С.Г. Новые возможности коррекции психоэмоциональных расстройств при неврозах // Тherapia. – 2017. – № 11–12. – С. 62.

Волошина Н.П. Вивчення симптомо-модифікуючої дії Мельдонію в пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу // Журн. неврології. – 2017. – № 3–4. – С. 71.

Галушко О.А. Аналіз особливостей перебігу та лікування гострого інсульту у хворих на цукровий діабет // Гострі та невідклад. стани. – 2017. – № 4. – С. 7.

Застосування блокад під ультразвуковим контролем при менеджменті болю у спині // Медицина болю. – 2017. – № 2. – С. 57.

Крижановский С.А. Применение ингибиторов холинэстеразы у пациентов с болезнью Паркинсона с когнитивными нарушениями // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 4. – С. 19.

Лікування деменції в клінічній практиці // НейроNews : зб. клініч. рек., 2017. – С. 85.

Ліманська А.Ю. Ефективність Нейроцитину в якості допоміжної терапії неврологічних розладів у вагітних при порушеннях мозкового кровообігу // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 3. – С. 25.

616.12 „Майстер-клас з аритмології” для лікарів за спеціальностями „загальна практика – сімейна медицина”, „кардіологія”, „внутрішні хвороби”, „неврологія”. – К., 2017. – 114 с.

Мацко Н.В. Ефективність лікування невропатії лицевого нерва методами рефлексотерапії і фізіотерапії // Вісн. соц. гігієни. – 2017. – № 3. – С. 90.

Морозова О.Г. Дулоксетин в лечении хронических миофасциальных болевых синдромов // НейроNews. – 2017. – № 10. – С.37.

Нейропротекция при остром ишемическом инсульте: защитные и восстановительные эффекты Цитиколина // Меdicine Review. – 2017. – № 4. – С. 53.

616.12 „Нове в аритмології” для лікарів за спеціальностями „кардіологія”, „загальна практика – сімейна медицина”, „внутрішні хвороби”, „неврологія”. – К., 2017. – 143 с.

Новейшая информация об осложненных и неосложненных гипертензивных кризах // Артер. гипертензия. – 2017. – № 6. – С. 50.

Орос М.М. Депресія та інсомнія: виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування // Міжнар. неврол. журн. – 2017. – № 7. – С. 63.

Пантелеєнко Л.В. Можливості використання тіоктової кислоти в терапії ішемічного інсульту на тлі цукрового діабету // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 4. – С. 31.

616-053 Педіатрія. – Вінниця, 2016. – 1151 с.

Пічкур Н.О. Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе серед інших спадкових нервово-м’язових захворювань (літературний огляд, власні спостереження) // Міжнар. неврол. журн. – 2017. – № 6. – С. 112.

Практичні рекомендації з лікування невропатичного болю // НейроNews : зб. клініч. рек., 2017. – С. 94.

Препарат Окревус (Окрелизумаб) для лечения рецидивирующей и первично-прогрессирующей форм рассеянного склероза представлен в Украине // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 4. – С. 50.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіологія : зб. клініч. рек., 2017. – С. 66.

Рекомендації з лікування синдрому неспокійних ніг у дорослих // НейроNews : зб. клініч. рек., 2017. – С. 76.

Рекомендації щодо ведення пацієнтів з невропатичним болем // НейроNews : зб. клініч. рек., 2017. – С. 100.

Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // НейроNews : зб. клініч. рек., 2017. – С. 4.

Рекомендації щодо лікування хронічної інсомнії в дорослих // НейроNews : зб. клініч. рек., 2017. – С. 134.

Рекомендації щодо терапії постінсультної епілепсії // НейроNews : зб. клініч. рек., 2017. – С. 128.

Шуляк В.І. Генетичний контроль імунної системи у хворих на менінгіт // Інфекц. хвороби. – 2017. – № 4. – С. 62.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.