Інформаційний лист нових надходжень з ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 4 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
4 кв.2011р.


616-083 Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах. – Вінниця, 2010. – 292 с.

Андрющенко В.П. Гострий панкреатит : аналіз пріоритетних складових комплексного хірургічного лікування з позицій сучасних наукових досліджень // Укр. журнал хірургії. – 2011. – № 5. – С. 83.

Бездетко Н.В. Клинико-экономический анализ антибактериальной терапии острого перитонита // Клініч. хірургія. – 2011. – № 8. – С. 39.

Березницький Я.С. Застосування інгібіторів фібринолізу у хворих з гастродуоденальною виразковою кровотечею // Укр. журнал хірургії. – 2011. – № 3. – С. 55.

Бойко В.В. Особенности неотложных хирургических вмешательств у больных с осложнениями местнораспространенного рака желудка //Міжнар. мед. журнал. – 2011. – № 3. – С. 85.

Запорожченко Б.С. Тактика лікування хворих із набряковою формою гострого панкреатиту // Львів. мед. часоп. – 2011. – № 2. – С. 69.

Коваленко Б.С. Современная тактика при язвенных гастродуоденальных кровотечениях // Укр. журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 144.

Максим’юк В.В. Нові підходи до оптимізації діагностики гострого панкреатиту // Укр. журнал хірургії. – 2011. – № 3. – С.225.

Марков Ю.І. Катетеризація центральних вен на ранньому госпітальному етапі // Вісн. соц. гігієни. – 2011. – № 2. – С. 66.

Мартынов А. Возрастные особенности оказания экстренной помощи кардиологическим больным // Артериальная гипертензия.. – 2011. – № 3. – С. 48.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.