Інформаційний лист нових надходжень з УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ 1 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ
1 кв.2018р.

Антонян И.М. Оптимизация ведения больных урологического профиля: антибиотики против микроорганизмов // Мед. аспекти здоров’я чоловіків. – 2017. – № 3. – С. 5.

Бойко М.І. Варикоцеле: анатомо-фізіологічні особливості та сучасні методи оперативного лікування // Мед. аспекти здоров’я чоловіків : зб. клініч. рек., 2017. – С. 70.

Гарміш І.П. Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 44.

Головко С.В. Сальважна екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія після неефективної дистальної контактної лазерної літотрипсії // Здоровье мужчины. – 2017. – № 3. – С. 102.

Діагностика ступеня порушення резистентності мембран еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії з анемією // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 87.

Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєданою нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки // Здоровье женщины. – 2017. – № 10. – С. 67.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

Кузьмин И.В. Пептиды предстательной железы в лечении больных с симптомами нижних мочевых путей вследствие доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Мед. аспекти здоров’я чоловіків. – 2017. – № 3. – С. 37.

Нашеда С.В. Оценка эффективности препарата Грандазол в лечении воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии // Мед. аспекти здоров’я чоловіків. – 2017. – № 3. – С. 27.

Новітній алгоритм тактики ведення пацієнтів з гострим епідидимітом // Мед. аспекти здоров’я чоловіків : зб. клініч. рек., 2017. – С. 21.

Об особенностях диагностики нефроптоза в условиях реформирования системы здравоохранения // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 85.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264 с.

Пасєчніков С.П. Сечокам’яна хвороба: сучасні принципи ведення хворих // Мед. аспекти здоров’я чоловіків. – 2017. – № 3. – С. 47.

Периоперационная антибиотикопрофилактика в урологии. Фосфомицин – правильный выбор в условиях бактериальной полирезистентности // Мед. аспекти здоров’я чоловіків. – 2017. – № 3. – С. 15.

Перцева Н. Диабетическая болезнь почек – возможны ли профилактика и лечение? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 47.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіологія : зб. клініч. рек., 2017. – С. 66.

Применение биорегуляторных аминов в комплексном лечении пациентов урологического профиля // Мед. аспекти здоров’я чоловіків : зб. клініч. рек., 2017. – С. 29.

Роль Гидатид Морганьи в патогенезе развития реактивного гидроцеле. Тактика уролога // Урологія. – 2017. - № 4. – С. 87.

616.379 Сахарный диабет и репродуктивная система. – М., 2016. – 176 с.

Свінціцький І.А. Взаємозв’язок безсимптомної гіперурикемії з функціональним станом нирок у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 72.

616.98 Сергеев А.Ю. Кандидоз. – М., 2001. – 472 с.

616-053 Сергеев Ю.С. Клинический диагноз в педиатрии. Формулировка, классификации. – М., 2017. – 240 с.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. – К., 2017. – 616 с.

Тромбопрофилактика в хирургической урологии // Мед. аспекти здоров’я чоловіків : зб. клініч. рек., 2017. – С. 42.

Фосфоміцин – надійний антибіотик з підтвердженою ефективністю // Раціон. фармакотерапія : зб. клініч. рек., 2017. – С. 62.

Чабанов П.В. Значення показників латентного періоду бульбокавернозного рефлексу та електроміографії в діагностиці та лікуванні хворих зі зниженим тонусом нижніх сечовивідних шляхів та дистальних відділів товстої кишки // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 32.

Чабанов П.В. Результати лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом з електроміографічним контролем // Здоровье мужчины. – 2017. – № 3. – С. 86.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.