Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 2 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
2 кв.2018р.

616-092 Аутоиммунные заболевания. Диагностика и лечение. – М., 2017. – 224 с.

616.1/8 Белялов Ф.И. Лечение болезней в условиях коморбидности. – М., 2016. – 544 с.

Залесский В.Н. Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи. – Винница, 2014. – 736 с.

Іванов В.П. Антиаритмічна ефективність і безпечність препаратів 1С класу етацизину та пропафенону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою й частими рецидивами фібриляції передсердь // Укр. кардіол. журн. – 2018. – № 2. – С. 43.

616.24 Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких. – М., 2016. – 104 с.

616.12 „Нове в аритмології” для лікарів за спеціальностями „кардіологія”, „загальна практика – сімейна медицина”, „внутрішні хвороби”, „неврологія”. – К., 2017. – 143 с.

613.2 Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України. – К., 2016. – 368 с.

616.1 Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. – К., 2017. – 128 с.

Роль домашнього моніторування артеріального тиску в оцінюванні чутливості до антигіпертензивних препаратів // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 33.

Сиренко Ю.Н. Аттенто – новое слово в лечении артериальной гипертензии // Артер. гипертензия. – 2018. – № 1. – С. 9.

Соломенчук Т.М. Корекція нейрогуморальних та психоемоційних розладів у хворих із стабільною ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією: адаптаційні можливості препарату Ноофен // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 58.

Структура пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією // Артер. гипертензия. – 2018. – № 1. – С. 46.

616.24 Фрайт В. Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія. – Л.,2017. – 136 с.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

616.9 Антимикробная терапия у детей по Нельсону. – М., 2016. – 368 с.

Внутрішні хвороби // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 48.

Драгомирецька Н.В. Використання лужних мінеральних вод у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки // Мед. реабілітація. – 2016. – № 3. – С. 45.

Іжа Г.М. Клінічний досвід застосування про біотичних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки // Мед. реабілітація. – 2016. – № 3. – С. 45.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

Калініченко М.В. Вплив внутрішнього застосування мінеральної води свр. № 1062 с. Нижнє Солотвино на динаміку клініко-функціональних показників у лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит // Мед. реабілітація. – 2016. – № 3. – С. 47.

616.33 Литовский И.А. Гастродуоденальные язвы и хронический гастрит (гастродуоденит). Дискусионные вопросы патогенеза диагностики, лечения. – СПб., 2017. – 302 с.

616.33/34 Маев И.В. Инфекция НЕLICOBACTER PYLORI. – М., 2016. – 256 с.

Марушко Ю.В. Лікувальні заходи при дисфункції жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіциті у дітей // Дитяч. лікар. – 2018. – № 1. – С. 75.

Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності з цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз) // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 91.

Рекомендації щодо здорового харчування дорослих // Практикуюч. лікар. – 2018. – № 1. – С. 39.

Хіміон Л.В. Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки на первинному рівні медичної допомоги // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 6.

616.33 Черноусов А.Ф. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. – М., 2016. – 352 с.


КАРДІОЛОГІЇ

Бабова І.К. Ефективність модифікованої методики інфрапелотерапії у хворих на гонартроз, коморбідний з захворюваннями серцево-судинної системи // Мед. реабілітація. – 2016. – № 4. – С. 45.

Гузій О.В. Роль показників варіабельності серцевого ритму при виконанні тестів з керованим диханням у визначенні рівня функціонального стану висококваліфікованих спортсменів // Мед. реабілітація. – 2016. – № 4. – С. 5.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів з цукровим діабетом. – К., 2016. – 181 с.

616.12 „Майстер-клас з аритмології” для лікарів за спеціальностями „загальна практика – сімейна медицина”, „кардіологія”, „внутрішні хвороби”, „неврологія”. – К., 2017. – 114 с.

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

616.1 Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. – К., 2017. – 112 с.

616.12 „Нове в аритмології” для лікарів за спеціальностями „кардіологія”, „загальна практика – сімейна медицина”, „внутрішні хвороби”, „неврологія”. – К., 2017. – 143 с.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264с.

Роль домашнього моніторування артеріального тиску в оцінюванні чутливості до антигіпертензивних препаратів // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 33.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. – К., 2017. – 616 с.

616-072 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача. – К., 2016. – 176 с.

Хіміон Л.В. Активність неспецифічного запального процесу при артеріальній гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 55.

Целуйко В.И. Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА–2 // Укр. кардіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 13.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Бабова І.К. Ефективність модифікованої методики інфрапелотерапії у хворих на гонартроз, коморбідний з захворюваннями серцево-судинної системи // Мед. реабілітація. – 2016. – № 4. – С. 45.

Битенский В.С. Влияние внутреннего применения бальнеологического средства „Магниевое масло” на тревожные и депрессивные коморбидные расстройства при остеоартрозах // Мед. реабілітація. – 2016. – № 4. – С. 19.

Внутрішні хвороби // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С.48.

Герасименко А.С. Післяопераційне відновлення хворих на ревматоїдний артрит на етапах ендопротезування кульшового та колінного суглобів при їх одночасному ураженні // Мед. реабілітація. – 2016. – № 4. – С. 50.

Головач И.Ю. Метаболический фенотип остеоартрита. Современные взгляды на патогенез, механихмы прогрессирования и подходы к лечению // Укр. ревматол. журн. – 2018. – № 1. – С. 3.

Мамчур В.И. Фармакологические свойства и клиническая эффективность препарата Афлутоп при лечении патологии опорно-двигательного аппарата // Травма. – 2018. – № 1. – С. 51.

Новоселецький В.О. Лептин – роль у запаленні, метаболізмі та патогенезі остеоартрозу // Вісн. морфології. – 2017. – № 2. – С.358.

Сепсис при ревматических заболеваниях // Гострі та невідклад. стани. – 2018. – № 1. – С. 18.

Синяченко О.В. Металлы в организме больных гонартрозом, содержащиеся в эндопротезах коленных суставов // Укр. ревматол. журн. – 2018. – № 1. – С. 9.

Сокрут Н.В. Металлы в волосах больных гонартрозом, входящие в протезы коленных суставов // Травма. – 2018. – № 1. – С. 110.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. – К., 2017. – 616 с.

Шуба Н.М. НПВП-риски и выбор безопасной терапии // Укр. ревматол. журн. – 2018. – № 1. – С. 16.

Якименко О.О. Вплив комплексної терапії із включенням електрофорезу неокарипазима–400 на перебіг гонартрозу у жінок в менопаузальному періоді // Мед. реабілітація. – 2016. – № 4. – С.16.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.