Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 2 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
2 кв.2018р.

Андреєва Я.О. Оцінка денної сонливості в скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні в пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями // Журн. неврології. – 2018. – № 1. – С. 24.

Бабкина Ю.А. Актуальные вопросы эпилепсии у лиц пожилого возраста // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 8.

Бабкина Ю.А. Новое в эпилептологии // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 12.

Бурчинский С.Г. Бензодиазепины в фармакотерапии тревожных состояний // Журн. неврології. – 2018. – № 1. – С. 46.

Головач І.Ю. Ефективність та доцільність застосування напроксену при різних клінічних ситуаціях // Міжнар. неврол. журн. – 2017. – № 8. – С. 65.

Дзяк Л.А. Тактика ведения обострений рассеянного склероза // Журн. неврології. – 2018. – № 1. – С. 88.

Ефективність і переносимість протиепілептичних препаратів при рефрактерній епілепсії // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 43.

Європейські настанови з діагностики та лікування безсоння // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 46.

Зайцева Т.А. Лечение нейропатии лицевого нерва вследствие перенесенной кори // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 48.

Зміни регіональної церебральної перфузії після лікування ніцерголіном хворих з ранньою стадією хвороби Альцгеймера // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 26.

Карабань И.Н. Болезнь Паркинсона и проблема боли // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 16.

Клінічні аспекти застосування диклофенаку калію у лікуванні болю // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 36.

616.833 Левин О.С. Полиневропатии. – М., 2016. – 477 с.

Лечение невралгии, вызванной компрессией нейронов // НейроNews. – 2018. – № 3. – С. 39.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Мишаківська О.М. Когнітивні розлади у похилому віці: від легкого когнітивного порушення до деменції // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 28.

Невропатологія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 137.

Нестандартный подход к ведению пациентов с начальными проявлениями цереброваскуляреой патологии // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 36.

Орос М.М. Парези при нейропатії та радикулопатії: тактика лікування // Міжнар. неврол. журн. – 2017. – № 8. – С. 53.

Постінсультні когнітивні порушення та деменція як ускладнення цереброваскулярної недостатності // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 30.

Прегабалін у лікуванні невропатичного болю // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 51.

Прохорова О.В. Особливості когнітивної дисфункції у пацієнтів з депресивним розладом на фоні цереброваскулярної патології // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 40.

Рекомендації щодо ведення пацієнтів з невропатичним болем // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 54.

Слободин Т.Н. Аутоиммунная природа неврологических и нейропсихиатрических расстройств // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 22.

Сучасний підхід до терапії мігрені та кластерного головного болю // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 22.

616.831 Хирургия массивного ишемического инсульта. – М., 2016. – 136 с.

616.892 Хритинин Д.Ф. Психические расстройства при ВИЧ-инфекции в ХХІ в. – М., 2016. – 224 с.

Черенько Т.М. Характеристика гострого ішемічного інсульту залежно від структури тяжкості та тривалості артеріальної гіпертензії // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 81.

Черний Т.В. Целенаправленная медикаментозная коррекция когнитивных нарушений у больных с хронической ишемией мозга // Журн. неврології. – 2018. – № 1. – С. 5.

Чуприна Г.М. Клінічні особливості неврологічних порушень у хворих на розсіяний склероз та гострий розсіяний енцефаломієліт в аспекті коморбідності // Сімейна медицина. – 2018. - № 1. – С. 86.

Энергосинтезирующая роль сукцината в восстановлении сознания у пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде // Журн. неврології. – 2018. – № 1. – С. 31.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.