Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 2 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
2 кв.2018р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Бабкіна Т.М. Зв’язок кількісних метаболічних показників злоякісних пухлин шийки матки зі ступенем їх клітинної диференціації за даними позитронно-емісійної томографії // Клинич. онкология. – 2018. – № 1. – С. 61.

Бережная Н.М. Иммунология злокачественного роста. – К., 2005. – 791 с.

Иммуногистохимические факторы прогноза рака эндометрия // Міжнар. мед. журн. – 2018. – № 2. – С. 49.

Лесной И.И. Место транексамовой кислоты в онкогинекологии // Мед. аспекти здоров’я жінки. – 2018. – № 2. – С. 54.

Новообразования матки // Здоровье женщины. – 2018. – № 2. – С. 118.

616-006 Онкологія : вибр. лекції. – К., 2010. – 768 с.

Онкологія // Укр. реферат. журн. – 2018. - № 2. – С. 120.

Периоперационное ведение пациенток с онкогинекологической патологией // Мед. аспекти здоров’я жінки. – 2018. – № 2. – С. 68.

Сімбірьова А.С. Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 38.

Сухин В.С. Нетипичная мезенхимальная опухоль матки, представленная цистаденомой // Здоровье женщины. – 2018. – № 2. – С. 16.

Циторедуктивна хірургія та НІРЕС (НYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY) у комбінованому лікуванні при раку яєчника // Клинич. онкология. – 2017. - № 4. – С. 26.

Шумицький А.В. Лабораторна оцінка ризиків розвитку злоякісних новоутворень молочної залози та яєчників // Репродукт. ендокринологія. – 2018. – № 3. – С. 43.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Бережная Н.М. Иммунология злокачественного роста. – К., 2005. – 791 с.

Віддалені онкологічні результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С. 132.

Застосування малоінвазивних операцій у лікуванні хворих на колоректальний рак, ускладнений непрохідністю кишечника // Міжнар. мед. журн. – 2018. – № 2. – С. 16.

Красилюк Л.І. Терапевтичний моніторинг пацієнтів з гістологічно підтвердженим раком передміхурової залози та високим рівнем ПСА // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С.147.

Лаврик Г.В. Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 7.

616-006 Онкологія : вибр. лекції. – К., 2010. – 768 с.

Онкологія // Укр. реферат. журн. – 2018. - № 2. – С. 120.

Патоморфологічні фактори прогнозу рецидиву місцево поширеного раку передміхурової залози після радикальної простатектомії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 33.

Сытенко А.М. Обзор ежегодного Конгресса Европейской Ассоциации урологов: в фокусе рак предстательной железы // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С. 27.

Татарин Б.Б. Виживаність хворих на рак ободової кишки // Клинич. онкология. – 2018. – № 1. – С. 53.

Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням з використанням еластографії зсувної хвилі у чоловіків з підозрою на рак передміхурової залози // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С. 44.

Функція нирок і верхніх сечовивідних шляхів у хворих на рак сечового міхура // Врачеб. дело. – 2017. – № 5–6. – С. 61.


ОНКОХІРУРГІЇ

Визначення мікробіоценозу як прогностичного фактора розвитку ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак шлунка // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 25.

Індивідуалізація хірургічного лікування хворих на рак шлунка // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 20.

Карп С.Ю. Порівняння консервативної терапії та активної хірургічної тактики в лікуванні хворих з оростомами і фарингостомами // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 89.

Клінічні рекомендації з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин тонкої кишки // Клинич. онкология. – 2018. - № 1. – С. 3.

Клінічні рекомендації з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин шлунка і дванадцятипалої кишки // Клинич. онкология. – 2017. – № 4. – С. 19.

Колеснік О.О. Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його профілактика при великих резекція печінки // Клинич. онкология. – 2018. – № 1. – С. 11.

Красносельский Н.В. Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 48.

Красносельський М.В. Рання діагностика хронічної ішемії мозку при синдромі верхньої порожнистої вени в онкологічних хворих // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 15.

616-006 Онкологія : вибр. лекції. – К., 2010. – 768 с.

Онкологія // Укр. реферат. журн. – 2018. - № 2. – С. 120.

Ошивалова О.О. Радіохірургічний метод лікування епітеліальних пухлин шкіри // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 56.

Радзішевська Є.Б. Результати розвідувального аналізу віддалених наслідків лікування хворих на рак щитоподібної залози // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 31.

Сивак Л.А. Роль мутацій гена ЕSR1 у розвитку резистентності до гормонотерапії у хворих з люмінальними підтипами раку грудної залози // Клинич. онкология. – 2018. – № 1. – С. 24.

Хірургічне лікування пухлинної патології з ураженням магістральних судин малого тазу // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С.32.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Бережной В.В. Использование лучевых и радиоизотопных методов для диагностики ювенильных артритов // Соврем. педиатрия. – 2018. – № 2. – С. 71.

616-073 Головко Т.С. Ультразвуковая и рентгеновская маммография в диагностике опухолевых заболеваний молочной железы. – Х., 2017. – 206 с.

Дзигар О.В. Роль дифузно-зважених зображень магнітно-резонансної томографії при контролі якості радіохірургічного лікування вторинних пухлинних уражень печінки // Клинич. онкология. – 2017. – № 4. – С. 77.

Красносельский Н.В. Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 48.

Лаврик Г.В. Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 7.

Луховицька Н.І. Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 42.

Медична радіологія та рентгенологія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 47.

Отдаленные осложнения лучевой терапии у больных со злокачественными новообразованиями // Клинич. онкология. – 2017. – № 4. – С. 59.

Сімбірьова А.С. Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 38.

Чернобай Т.Н. Лучевая диагностика экстранодальных лимфом // Клинич. онкология. – 2017. – № 4. – С. 73.


ХІМІОТЕРАПІЇ

Безпосередні результати комбінації системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії та магнітотермії у комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози // Клинич. онкология. – 2017. – № 4. – С. 36.

Гіпертермічна внутрішньочеревна хіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих на місцево поширений та інтраперитонеально дисемінований рак шлунка // Клинич. онкология. – 2017. – № 4. – С. 94.

Диференційований вибір схеми хіміотерапії для внутрішньочеревної інтраперитонеальної гіпертермічної хіміоперфузії у комбінованому лікуванні раку шлунка // Клинич. онкология. – 2017. – № 4. – С. 92.

Керничний В.В. Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні з застосуванням локального низькочастотного магнітного поля у неоад’ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку прямої кишки // Клініч. хірургія. – 2017. – № 11. – С. 13.

Лаврик Г.В. Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку // Укр. радіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 7.

Матвеева С.Л. Влияние селена на функцию щитовидной железы и эффективность химиотерапии у больных туберкулезом с сопутствующим сахарным диабетом и аутоиммунным тиреоидитом // Акт. инфектология. – 2017. – № 5. – С. 68.

Рыбалко С.Л. Современное состояние химиотерапии и профилактики гриппа и ОРВИ в Украине // Укр. мед. часоп. – 2018. – № 1. – С. 64.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.