Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 2 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
2 кв.2018р.

Бережной В.В. Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 8. – С. 27.

616.9 Кильдиярова Р.Р. Руководство по антимикробной терапии в педиатрии. – М., 2016. – 272 с.

Крамарьов С.О. Використання розчину для оральної регідратації (оральної регідратаційної солі) з додаванням пробіотичного штаму для лікування дітей з гострою інфекційною патологією // Акт. инфектология. – 2018. – № 1. – С. 39.

Марушко Ю.В. Можливості терапії ацетонемічного синдрому у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями // Ліки України. – 2018. – № 1. – С. 55.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Охотнікова О.М. Сучасні можливості лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з алергічною патологією // Клініч. імунологія. – 2018. – № 1. – С. 16.

Пахольчук О.П. Вікові особливості діагностики харчової гіперчутливості у дітей // Клініч. імунологія. – 2018. – № 1. – С. 73.

Педіатрія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 182.

Пипа Л.В. Діагностична цінність сучасних біомаркерів розвитку гнійно-бактеріальних захворювань у дітей // Акт. инфектология. – 2018. – № 1. – С. 49.

616.2 Романцов М.Г. Респираторные заболевания у часто болеющих детей. – М., 2017. – 160 с.

616-053 Сергеев Ю.С. Клинический диагноз в педиатрии. Формулировка, классификации. – М., 2017. – 240 с.

Солнцева А.В. Особенности клинической картины, диагностики и лечения болезни Иценко-Кушинга у детей // Укр. журн. дитяч. ендокринології. – 2018. – № 1. – С. 5.

Уманець Т.Р. Гостра кропив’янка в практиці педіатра // Клініч. імунологія. – 2018. – № 1. – С. 30.

Харчова гіперчутливість у дітей: сучасні стандарти діагностики // Клініч. імунологія. – 2018. – № 1. – С. 72.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

616.7 Арсентьев В.Г. Наследственные заболевания соединительной ткани как конституциональная причина полиорганных нарушений у детей. – СПб., 2015. – 231 с.

Бережной В.В. Использование лучевых и радиоизотопных методов для диагностики ювенильных артритов // Соврем. педиатрия. – 2018. – № 2. – С. 71.

Богмат Л.Ф. Особливості порушень ліпідного спектра крові та компонентів системи згортання у дітей з коморбідними станами при системному червоному вовчаку // Укр. мед. часоп. – 2018. – № 2. – С. 27.

Квашніна Л.В. Порушення ліпідного обміну: чи буває у здорових дітей і чи існує можливість усунення модифікованих факторів ризику? // Соврем. педиатрия. – 2018. – № 1. – С. 64.

Марушко Т.В. Синдром Рейно у дітей // Дитяч. лікар. – 2018. – № 1. – С. 27.

Марушко Ю.В. Клінічне обстеження серцево-судинної системи у дітей // Дитяч. лікар. – 2018. – № 1. – С. 12.

Особливості трофологічного статусу при ювенільному ревматоїдному артриті залежно від забезпеченості організму вітаміном D // Перинатология и педиатрия. – 2018. – № 1. – С.111.

Ошлянська О.А. До питання про біологічну терапію системних хвороб сполучної тканини у дітей // Клініч. імунологія. – 2018. – № 2. – С. 28.

Ошлянська О.А. Шкірний синдром у практиці дитячого ревматолога // Клініч. імунологія. – 2018. – № 2. – С. 54.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

Айб Н.Р. Етіологічні та патогенетичні чинники дисметаболічних нефропатій у дітей // Укр. мед. часоп. – 2018. – № 1. – С. 27.

Вакуленко Л.І. Етіологічні фактори розвитку пієлонефриту у дівчаток // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2018. – № 1. – С. 38.

Гемолитико-уремический синдром у ребенка: клинический случай // Алергія у дитини. – 2017. – № 21–22. – С. 20.

Дмитряков В.А. Селективно-сегментарная резекция почки как альтернатива органоуносящим операциям при гидронефрозе у детей // Соврем. педиатрия. – 2018. – № 2. – С. 26.

Макєєва Н.І. Рівень біологічних маркерів запалення (ІL–6, IL–8) у сечі дітей з хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом // Соврем. педиатрия. – 2018. – № 1. – С. 80.

Мельничук Л.В. Особливості імунокорекції дітей, хворих на пієлонефрит, залежно від наявності ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 7. – С. 85.

616.6 Оптимізація лікування та профілактики інфекції сечової системи у дітей : інформ. лист. – К., 2017.

Педіатрія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 182.

Фоміна С.П. Інфекція сечової системи у дітей: проект клінічного протоколу // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2017. – № 4. – С. 48.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

616.12 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія в дитячій кардіохірургії. – К., 2002. – 271 с.

Кривченя Д.Ю. Мініінвазивна корекція стенозів дихальних шляхів у дітей // Перинатология и педиатрия. – 2018. – № 1. – С.118.

Кривченя Д.Ю. Секвестрація легень у дітей. Постнатальний перебіг, діагностика та хірургічне лікування // Хірургія України. – 2018. - № 1. – С. 80.

Кулікова Д.О. Сучасний погляд на проблемні аспекти відкритої артеріальної протоки у дітей // Міжнар. мед. журн. – 2018. – № 2. – С. 29.

Незгода І.І. Застосування Бетаргіну в комплексному лікуванні дітей з хронічним гепатитом В на тлі гострого лімфобластного лейкозу // Вісн. морфології. – 2017. - № 2. – С. 342.

Педіатрія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 182.

Результати балонної вальвулопластики клапанного стенозу легеневої артерії в пацієнтів першого року життя // Укр. кардіол. журн. – 2018. – № 2. – С. 50.

Солнцева А.В. Особенности клинической картины, диагностики и лечения болезни Иценко-Кушинга у детей // Укр. журн. дитяч. ендокринології. – 2018. – № 1. – С. 5.

Талько М.О. Характеристика видового складу збудників при гнійних лімфаденітах у дітей та вибір антибактеріальної терапії // Клініч. хірургія. – 2018. - № 2. – С. 42.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.