Інформаційний лист нових надходжень з ПСИХІАТРІЇ 2 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПСИХІАТРІЇ
2 кв.2018р.

Битенский В.С. Влияние внутреннего применения бальнеологического средства „Магниевое масло” на тревожные и депрессивные коморбидные расстройства при остеоартрозах // Мед. реабілітація. – 2016. – № 4. – С. 19.

Калугін І.В. Роль психотерапії в покращенні якості життя і задоволеності медичною допомогою у пацієнтів похилого віку з психічними розладами і поліморбідністю // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 54.

Крамар Ю.А. Переваги кветіапіну в лікуванні депресивної симптоматики // НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 40.

Марценковський І.А. Біполярний розлад: діагностика і терапія // Укр. мед. часоп. – 2018. – № 2. – С. 81.

Матреницкий В.Л. Забытая психоонкология: о необходимости психотерапии и психосоциальной реабилитации в профилактике рецидивов и метастазов онкозаболеваний // Клинич. онкология. – 2018. – № 1. – С. 46.

Прохорова О.В. Особливості когнітивної дисфункції у пацієнтів з депресивним розладом на фоні цереброваскулярної патології // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 40.

Психіатрія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 150.

Реакція хворих на депресивні розлади після хірургічного відновлення коронарного кровообігу // Гострі та не відклад. стани. – 2018. – № 2–3. – С. 56.

Слободин Т.Н. Аутоиммунная природа неврологических и нейропсихиатрических расстройств // НейроNews. – 2018. – спецвип. № 1. – С. 22.

Федоренко А.Е. Психический статус больных хроническими дерматозами и его влияние на социальную ситуацию // Укр. журн. дерматології. – 2016. – № 1. – С. 113.

Фостяк С. Соматоформні розлади в роботі лікаря загальної практики: основні принципи професійного підходу до пацієнтів // Мед. науки. – 2017. – № 2. – С. 93.

Шумова Н.В. Стан психоемоційної сфери у хворих на бронхіальну астму // Клініч. імунологія. – 2018. – № 1. – С. 78.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.