Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
2 кв.2018р.

Андреєва Я.О. Оцінка денної сонливості в скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні в пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями // Журн. неврології. – 2018. – № 1. – С. 24.

616.7 Арсентьев В.Г. Наследственные заболевания соединительной ткани как конституциональная причина полиорганных нарушений у детей. – СПб., 2015. – 231 с.

Зайков С.В. Дермографічна кропив’янка: сучасні підходи до діагностики та лікування // Клініч. імунологія. – 2018. – № 1. – С. 13.

Иманова С.С. Значение динамической рентгенологической дефекографии в диагностике заболеваний прямой кишки и тазового дна // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 27.

616.24 Казанцев В.А. Внебольничная пневмония. – М., 2016. – 112 с.

616.39 Мачарадзе Д.Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение. – М., 2017. – 392 с.

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Можливості діагностики гіперінфляції та емфіземи легень у хворих з поєднаним перебігом бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень на первинному та спеціалізованому рівнях надання медичної допомоги // Укр. пульмонол. журн. – 2018. – № 1. – С. 7.

616-002 Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз. – К., 2017. – 126 с.

Солнцева А.В. Особенности клинической картины, диагностики и лечения болезни Иценко-Кушинга у детей // Укр. журн. дитяч. ендокринології. – 2018. – № 1. – С. 5.

616.717 Страфун С.С. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости. – К., 2015. – 307 с.

Султанова М.Д. Возможности неинвазивной диагностики изменений венечных артерий у больных сахарным диабетом // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 12.

616.831 Хирургия массивного ишемического инсульта. – М., 2016. – 136 с.


ЕНДОСКОПІЇ

Волошин К.В. Анализ эндоскопических изменений пищевода и результатов применения опросника GERDQ у детей с заболеваниями органов гастродуоденальной зоны // Врачеб. Дело. – 2017. – № 5–6. – С.87.

Грубник В.В. Повышение эффективности лапароскопической пластики больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы путем использования самофиксирующихся сеток РROGRIP // Хірургія України. – 2018. – № 2. – С. 48.

Лешко М.М. Видалення пухлин крижів передніми доступами з використанням ендоскопічної асистенції // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 53.

Максименко М.В. Роль ендоскопічних технологій у діагностиці синдрому механічної жовтяниці // Гострі та невідклад. стани. – 2018. – № 2–3. – С. 64.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Мішалов В.Г. Безпосередні результати лапароскопічної холецистектомії у хворих з калькульозним холециститом і супутньою ішемічною хворобою серця // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 33.

Моргун А.С. Вплив відкритого і лапароскопічного дренування черевної порожнини на рівень внутрішньочеревного тиску за умови гострого панкреатиту // Вісн. морфології. – 2017. – № 2. – С. 278.

Оперативна гінекологія. – К., 2009. – 304 с.

Фелештинський Я.П. Обгрунтування профілактики троакар них гриж після лапароскопічної холецистектомії // Хірургія України. – 2018. – № 2. – С. 44.

Фелештинський Я.П. Роль капсульної ендоскопії у визначенні лікувальної тактики при тонкокишкових кровотечах // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 21.

Шамсія Абу Р.Н. Лапароскопічна протезуюча герніопластика з використанням електрозварювальних технологій // Врачеб. дело. – 2017. – № 5–6. – С. 90.


УЗД

Гамбарова Г.Х. Нормальная расшифровка структуры грудной железы с учетом возможностей нового поколения высокочастотных ультрасонографических датчиков // Здоровье женщины. – 2018. – № 3. – С. 123.

616-073 Головко Т.С. Ультразвуковая и рентгеновская маммография в диагностике опухолевых заболеваний молочной железы. – Х., 2017. – 206 с.

Оцінка стану кісткової тканини за показниками ультразвукової денситометрії у гендерному аспекті (дослідження СКЕЛЕТ) // Ліки України. – 2018. – № 3. – С. 57.

Світличний Е.В. Застосування ультразвукової навігації в хірургічному лікуванні вогнепальних ран // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 38.

616.717 Страфун С.С. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости. – К., 2015. – 307 с.

Ткачишина Н.Ю. Аналіз даних ультразвукового дослідження серця у працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров’я. – 2018. - № 1. – С. 63.

Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням з використанням еластографії зсувної хвилі у чоловіків з підозрою на рак передміхурової залози // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С. 44.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.