Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 2 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
2 кв.2018р.

Вандер К.А. Очаговый некроз слепой кишки // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 95.

Галич С.П. Хирургическое лечение гинекомастии и псевдогинекомастии // Хірургія України. – 2018. – № 2. – С. 32.

„DAMAGE CONTROL” – технологія вибору для зменшення летальності й ускладнень при бойовій хірургічній травмі // Мед. науки. – 2017. – № 2. – С. 55.

Динаміка мікробної контамінації вогнепальної рани під час комплексного хірургічного лікування // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 7.

Заруцький Я.Л. Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м’яких тканин // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 77.

Лебідь І.Г. Оцінка ризику хірургічних операцій та інтервенційних процедур у дорослих з вродженими вадами серця з використанням інтегральних індексів попередніх і повторних хірургічних втручань // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 29.

Лоскутов О.А. Огляд європейської настанови з лікування масивних кровотеч та коагулопатій після травми // Гострі та невідклад. стани. – 2018. – № 1. – С. 5.

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Світличний Е.В. Застосування ультразвукової навігації в хірургічному лікуванні вогнепальних ран // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 38.

616.717 Страфун С.С. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости. – К., 2015. – 307 с.

Хірургія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 88.

Хруник А.Д. Якість життя хворих з хронічним панкреатитом після хірургічного лікування // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С.12.

Шамсія Абу Р.Н. Лапароскопічна протезуюча герніопластика з використанням електрозварювальних технологій // Врачеб. дело. – 2017. – № 5–6. – С. 90.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Випадок успішного лікування гострого мезентеріального тромбозу у пацієнтки старечого віку на фоні тяжкої супутньої патології // Укр. мед. часоп. – 2018. – № 2. – С. 46.

Два випадки успішного лікування синдрому Ледда у дорослих // Львів. мед. часоп. – 2017. – № 4. – С. 46.

Десятерик В.І. Можливості комп’ютерної томографії для діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту згідно з переглянутою класифікацією // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 9.

Ломей Я.І. Посттравматична евентрація кишечника // Травма. – 2018. – № 1. – С. 142.

Лупальцов В.И. Современное состояние и перспективы лечения свища поджелудочной железы // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С.24.

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Моргун А.С. Вплив відкритого і лапароскопічного дренування черевної порожнини на рівень внутрішньочеревного тиску за умови гострого панкреатиту // Вісн. морфології. – 2017. – № 2. – С. 278.

Посівнич М.М. Перфорація дивертикула голодної кишки стороннім тілом (клінічний випадок) // Львів. мед. часоп. – 2017. – № 4. – С. 54.

Рукавна резекція шлунку в лікуванні цукрового діабету ІІ типу, асоційованого з ожирінням // Вісн. морфології. – 2017. – № 2. – С. 308.

Сафонова О.В. Синдром множинної ендокринної неоплазії: 2А типу (синдром Сіппла) // Львів. мед. часоп. – 2017. – № 4. – С. 50.

Синдром Бувере // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 78.

Синдром Бувере, осложненный дуоденально-ободочным свищем и рецидивным кровотечением // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 76.

Синдром Бувере – редкое осложнение желчнокаменной болезни // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 67.

Фелештинський Я.П. Обгрунтування профілактики троакар них гриж після лапароскопічної холецистектомії // Хірургія України. – 2018. – № 2. – С. 44.

Хірургія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 88.

Хруник А.Д. Якість життя хворих з хронічним панкреатитом після хірургічного лікування // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С.12.


КІСТКОВО-ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

Бур’янов О.А. Біомеханічно обґрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток // Клініч. хірургія. – 2018. – № 1. – С. 67.

Грицай М.П. Тактика лікування комбінованих постостеомієлітичних дефектів великогомілкової кістки методом керованого черезкісткового остеосинтезу // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 3. – С. 78.

Дехтяренко Н.О. Принципи імунокорекції у хворих з інфекційними ускладненнями остеосинтезу довгих кісток // Сімейна медицина. – 2017. – № 6. – С. 45.

Изменения концентрации катехоламинов в моче больных хроническим посттравматическим остеомиелитом // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 4. – С. 59.

Король С.О. Кісткова пластика в системі спеціалізованого лікування поранених з бойовими травмами кінцівок // Травма. – 2018. – № 1. – С. 35.

Магомедов С. Прокальцитонін як біохімічний маркер при діагностиці запальних процесів // Вісн. ортопедії. – 2018. – № 1. – С. 63.

Пантьо В.І. Вплив йододефіциту на ефективність лікування хворих з приводу посттравматичного остеомієліту з використанням пункційної лазерної секвестотрипсії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 10. – С. 55.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

Бойко В.В. Особливості хірургічної тактики при протяжних рубцевих стриктурах стравоходу // Клініч. хірургія. – 2018. – № 1. – С. 52.

Ефективність місцевого застосування антимікробних засобів з програмованим вивільненням антисептика в рани пацієнтів з опіковою травмою // Клініч. хірургія. – 2018. – № 3. – С. 52.

Жернов О.А. Хірургічне лікування дітей з післяопіковими деформаціями стегна з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі перфорантних судин // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 7. – С. 90.

Коваленко А.О. Оптимізація хірургічного лікування з поверхневими та глибокими термальними опіками // Хірургія України. – 2018. – № 2. – С. 21.

Коваленко О.М. Діагностика та лікування синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові у обпечених // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 75.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Обгрунтування антимікробної ефективності аплікаційних біонанокомпозитів для лікування опікової інфекції, спричиненої S.AUREUS TA P.AERUGINOSA // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 48.

Хірургічне лікування хворих з післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі перфорантних судин // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 83.

Хірургія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 88.


ПРОКТОЛОГІЇ

Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки // Здоровье женщины. – 2017. – № 10. – С. 67.

Захараш М.П. Використання сучасних мініінвазивних хірургічних технологій у лікуванні поєднаної патології анального каналу і прямої кишки // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 15.

Захараш М.П. Застосування високочастотного електрохірургічного апарата „ЕRBE ICC 200” для лікування пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу і прямої кишки // Клініч. хірургія. – 2018. – № 3. – С. 14.

Иманова С.С. Значение динамической рентгенологической дефекографии в диагностике заболеваний прямой кишки и тазового дна // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 27.

Криворчук І.Г. Геморой під час вагітності та у післяпологовому періоді: хірургічне або консервативне лікування // Мед. аспекти здоров’я жінки. – 2018. – № 2. – С. 36.

Лиманская А.Ю. Геморрой и беременность: вопросы и ответы // Здоровье женщины. – 2018. – № 1. – С. 19.

Малиновский А.В. Первый опыт использования флюоресцентной ангиографии для оценки кровотока при правосторонней гемиколэктомии // Хірургія України. – 2018. – № 2. – С. 78.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Бицай А.М. Особливості етапного хірургічного лікування хворих з приводу облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок за багаторівневого оклюзійного ураження на тлі критичної ішемії тканин // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С.15.

Комбинированная гормональная контрацепція и риск венозной тромбоэмболии: рекомендации // Репродукт. ендокринологія. – 2018. – № 2. – С. 69.

Лечение ишемической формы синдрома диабетической стопы // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 18.

Попович Я.М. Оцінка стану гемодинаміки у пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 55.

Прибила О.В. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей – неоцененная опасность при сахарном диабете // Укр. мед. часоп. – 2018. – № 2. – С. 42.

Рудіченко В.М. Діабетична стопа: актуальність у практиці сімейної медицини та власний клінічний досвід // Ліки України. – 2018. – № 2. – С. 58.

Слєсаренко С.В. Випадок хірургічного лікування пацієнтки з карциноїдним папіломатозом шкіри Готтрона // Хірургія України. – 2018. – № 2. – С. 82.

Теплий В.В. Оптимізація підходу до лікування ретикулярного варикозу та телеангіектазій // Укр. журн. дерматології. – 2016. - № 2. – С. 41.

Тутченко Т.Н. Факторы риска венозной тромбоэмболии у женщин // Репродукт. ендокринологія. – 2018. – № 3. – С. 12.

Унілатеральна спінальна анестезія у хворих із синдромом діабетичної стопи // Гострі та невідклад. стани. – 2018. – № 2–3. – С. 72.

Хірургія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 88.

Шаповал С.Д. Летальність у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи з проявами сепсису згідно з рекомендаціями „Sepsis–3” // Клініч. хірургія. – 2018. – № 3. – С. 33.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю // Кардіохірургія та інтервенц. кардіологія. – 2018. – № 1. – С. 45.

Єпанчінцева О.А. Дисфункція лівого шлуночка перед плановою хірургічною реваскуляризацією. Особливості „сірої зони” // Укр. кардіол. журн. – 2018. – № 1. – С. 29.

Лебідь І.Г. Оцінка ризику хірургічних операцій та інтервенційних процедур у дорослих з вродженими вадами серця з використанням інтегральних індексів попередніх і повторних хірургічних втручань // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 29.

Малоінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах передньолатеральної торакотомії // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 65.

616-002 Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз. – К., 2017. – 126 с.

Применение Левосимендана в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 5.

Применение местной анестезии при видеоторакоскопической резекции легкого // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 30.

Протас В.В. Попередження кардіореспіраторних порушень під час назотрахеальної інкубації пацієнтів за збереженої свідомості з використанням термінальної анестезії та атаралгезії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 12. – С. 42.

Пути улучшения результатов лечения острой эмпиемы плевры // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 26.

Хірургічне лікування аспергильозу легень та плеври // Туб., леген. хвороби. – 2018. – № 2. – С. 38.

Хірургія // Укр. реферат. журн. – 2018. – № 2. – С. 88.

Хмель О.В. Морфологічні аспекти застосування хірургічного лікування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень // Укр. пульмонол. журн. – 2018. – № 1. – С. 59.

Шевчук І.М. Аналіз ускладнень гострого гнійного медіастиніту // Клініч. хірургія. – 2018. – № 2. – С. 22.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Гуржій О.В. Ускладнення ендодонтичного лікування: особливості клінічних проявів, діагностика // Укр. стоматол. альм. – 2018. – № 1. – С. 68.

Дрок В.О. Поширеність зубощелепних аномалій і захворювань пародонта серед підлітків // Укр. стоматол. альм. – 2018. – № 1. – С. 72.

Кінаш Ю.О. Інтегрований порівняльний аналіз результатів аксіографічних досліджень у осіб зі скронево-нижньощелепними розладами за групами дослідження // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 4. – С. 23.

Коломієць С.В. Рекомендації щодо тактики при виявленні потенційно злоякісних уражень у порожнині рота // Укр. стоматол. альм. – 2018. - № 1. – С. 75.

Любченко А.В. Применение методики непосредственной дентальной имплантации при тотальных дефектах на нижней челюсти с использованием синтетического остеопластического материала „Клипдент ПЛ” и мембраны „Клипдент МК” // Укр. стоматол. альм. – 2018. – № 1. – С. 64.

Марченко А.В. Кореляції лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат з ортогнатичним прикусом // Вісн. морфології. – 2017. – № 2. – С. 273.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Мельник В.Л. Місце синдрому больової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба серед больових синдромів обличчя // Укр. стоматол. альм. – 2018. – № 1. – С. 79.

Писаренко О.А. Клінічні спостереження за лікуванням дисколоритів девітальних зубів методом вибілювання // Укр. стоматол. альм. – 2018. – № 1. – С. 83.

Скрипнікова Т.П. Відкрита перфорація альвеолярного відростка верхньої щелепи, перфорація дна порожнини зуба при ендодонтичному лікуванні першого моляра верхньої щелепи // Укр. стоматол. альм. – 2018. – № 1. – С. 88.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.