Інформаційний лист нових надходжень з ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 3 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
3 кв.2011р.


Алексеев А.В. Комплексные методы профилактики и лечения острой спаечной непроходимости кишечника // Клініч. хірургія. – 2011. – № 5. – С. 5.

Бойко В.В. Особенности применения препарата Пентрокс у пострадавших с травматической болезнью // Клініч. хірургія. – 2011. – № 6. – С. 36.

Бойко В.В. Хирургическая коррекция синдрома верхней полой вены // Мед. неотложных состояний. – 2011. – № 3. – С. 98.

Исследование влияния препарата Квамател на скорость заживления язвы и уровень РН с учетом побочных эффектов // Ліки України. – 2011. – № 3. – С. 29.

Капшитарь А.В. Релапаротомия по поводу раннихвнутрибрюшных осложнений после неотложной холецистэктомии с применением минилапаростомного доступа // Клініч. хірургія. – 2011. – № 5. – С. 22.

Одинец Ю.В. Неотложная помощь при осложнениях полихимиотерапии у детей с острым лейкозом // Мед. неотлож. состояний. – 2011. – № 3. – С. 101.

Поліщук В.А. Ускладнення мігрені. Діагностика і невідкладна допомога згідно з сучасними світовими рекомендаціями // Мед. неотлож. состояний. – 2011. – № 3. – С. 110.

Правове врегулювання організації та функціонування служб догоспітального етапу. Проблеми та пропозиції щодо удосконалення // Мед. неотлож. состояний. – 2011. – № 3. – С. 81.

Романюк Л.И. Выбор пациентов, которым показана терапия Омализумабом // Астма та алергія. – 2011. – № 1. – С. 49.

Стадникова А.В. Саркоидоз : неотложные состояния // Междунар. мед. журнал. – 2011. – № 1. – С. 58.

Сучасна тактика хірургічного лікування тяжкої форми гострого панкреатиту // Клініч. хірургія. – 2011. - № 5. – С. 25.

Фомін П.Д. Хірургічна тактика при гострокровоточивих злоякісних пухлинах шлунка // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 1. – С.9.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.