Інформаційний лист нових надходжень з СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 4 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
4 кв.2013р.


Беденко-Зваридчук О. Проблеми безпеки та охорони праці медичної сестри // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 5. – С. 18.

Корнев И.И. Современные низкотемпературные методы стерилизации и их роль в профилактике внутрибольничных инфекций // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 8. – С. 47.

Кузякіна Н.Є. Використання засобів наочності для підвищення професійної майстерності медичних сестер // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 9. – С. 34.

Малюга В. Деякі аспекти профілактики туберкульозу // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 5. – С. 7.

616-006 Медсестринство в онкології. – К., 2013. – 512 с.

Мельникова Г.Н. Новые возможности использования йода в составе антисептических и дезинфицирующих средств // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 8. – С. 51.

Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012–2017 роки // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 10. – С. 29.

Пантелеева Л.Г. Дезинфицирующие средства и технологии их применения в профилактике и борьбе с инфекционными болезнями в лечебно-профилактических организациях // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 8. – С. 52.

Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 9. – С. 42.

Рубан О.Є. Атестація середнього медичного персоналу у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоров’я // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 9. – С. 23.

Рубан О.Є. Розробка та впровадження автоматизованої системи управління у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоров’я // Голов. мед. сестра. – 2013. - № 10. – С. 8.

Рубан О.Є. Стандарти по відбору та доставці біоматеріалу на лабораторні дослідження і підготовка до інструментальних досліджень // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 8. – С. 37.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.