Рекомендаційні списки 
Сучасні підходи до лікування алергічних захворювань
рекомендаційний список літератури
(2011–2015 роки)

Адаева-Янаева Х.А. Аллергия на мясо. Клинические случаи // Леч. врач. – 2015. – № 4. – С. 10.

Алергічний риніт в практиці сімейного лікаря // Участ. врач. – 2014. – № 6. – С. 24.

Аллергические и неаллергические риниты : сравнительная характеристика // Леч. врач. – 2013. – № 5. – С. 58.

Аллергология. Фармакотерапия без ошибок. – М., 2014. – 416 с.

Анфилова М.Р. Аллергические заболевания кожи : крапивница // Участ. врач. – 2014. – № 4. – С. 16.

Балаболкин И.И. Актуальные проблемы аллергологии детского возраста на современном этапе // Педиатрия. – 2012. – № 3. – С. 69.

Балаболкин И.И. Аллергенспецифическая иммунотерапия детей с аллергическими заболеваниями : современные подходы к ее проведению и клиническая эффективность // Педиатрия. – 2012. – № 2. – С. 81.

Бездетко Т.В. Новые возможности лечения аллергического ринита // Астма та алергія. – 2014. – № 2. – С. 62.

Бронхіальна астма, поєднана з алергічним ринітом, у дітей : місце антигістамінних препаратів у лікуванні // Астма та алергія. – 2014. – № 4. – С. 60.

Вітчизняні надбання в галузі специфічної імунотерапії алергенами хворих на бронхіальну астму // Туб., легеневі хвороби. – 2012. – № 3. – С. 65.

Гришило П.В. Застосування імунотерапії вакцинами в лікуванні алергічних захворювань // Астма та алергія. – 2012. – № 2. – С. 57.

Денисова С.Н. Постнатальная профилактика аллергии к белкам коровьего молока у детей раннего возраста // Леч. врач. – 2013. – № 7. – С. 84.

Дитятковська Є.М. Клінічна та економічна оцінка ефективності фармакотерапії і алерген-специфічної імунотерапії хворих на поліноз // Клініч. імунол. – 2014. - № 1–2. – С.60.

Еременко Г.В. Эффективность комплексного подхода к лечению пищевой аллергии // Астма та алергія. – 2014. – № 4. – С. 33.

Зайков С.В. Аллергический ринит и бронхиальная астма : единый подход к диагностике и лечению // Клініч. імунол. – 2014. – № 6–7. – С. 52.

Зайков С.В. Диагностика и лечение аллергии к стоматологическим ортопедическим материалам // Клініч. імунол. – 2014. – № 9–10. – С. 24.

Зайков С.В. Діагностика та лікування інсектної алергії за допомогою вітчизняних алергенів // Клініч. імунол. – 2013. – № 9–10. – С. 66.

Зайков С.В. Доцільність використання антигістамінних препаратів при ГРВІ у пацієнтів з алергічними захворюваннями // Участ. врач. – 2014. – № 9. – С. 14.

Ильина Н.И. Повышая доступность качественного и современного лечения аллергических заболеваний // Леч. врач. – 2012. – № 3. – С. 97.

Как излечиться от аллергического ринита? Вісн. Медісвіт. – 2012. – № 7. – С. 6.

Катилов А.В. Дискуссионные вопросы о роли рациона беременной и кормящей матери в профилактике аллергических заболеваний у детей раннего возраста // Дит. лікар. – 2014. – № 1. – С. 10.

Колоскова О.К. Ефективність програмної гіпоалергенної дієтотерапії при атопічному дерматиті у дітей грудного віку // Дит. лікар. – 2014. – № 8. – С. 58.

Комбинированное лечение назальным спреем азеластина гидрохлоридом и назальным спреем флутиказона пропионатом пациентов с сезонным аллергическим ринитом // Астма та алергія. – 2013. – № 2. – С. 42.

Комплексне обстеження хворих на сезонний алергічний риніт з перехресною харчовою алергією та без неї. Результати клінічного, оториноларингологічного та алергологічного обстеження // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. – № 5. – С. 6.

Косаковский А.Л. Аллергический ринит : этиология, патогенез, клинические проявления и патогенетически обоснованная терапия // Укр. мед. часоп. – 2013. – № 6. – С.48.

Кузнецова Л.В. Особенности терапии ОРВИ у пациентов с аллергическими заболеваниями // Укр. мед. часоп. – 2012. – № 6. – С. 46.

Кузнецова Л.В. Порівняльна характеристика антигістамінних лікарських засобів левоцетиризину та цетиризину при лікуванні хворих на алергодерматози // Клініч. імунол. – 2015. – № 1. – С. 68.

Кузнецова Л.В. Сучасні методи лікування хворих на алергодерматози // Клініч. імунол. – 2014. – № 5. – С. 51.

Лембрик І.С. Ефективність риніталу в комплексному лікуванні респіраторних проявів харчової алергії у дітей // Дит. лікар. – 2012. – № 1–2. – С. 57.

Лепори Л.Р. Аллергические заболевания кожи у детей. – М., 2012. – 72 с.

Лечение аллергического ринита : разносторонний взгляд на междисциплинарную проблему // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 4. – С. 73.

Лечение аллергических ринитов : роль топических антигистаминных препаратов // Леч. врач. – 2014. – № 4. – С. 13.

Марушко Ю.В. Эффективность применения препарата цетрин у детей с острой бронхолегочной патологией и неблагоприятным аллергическим фоном // Дит. лікар. – 2013. – № 6. – С. 59.

Махарадзе Д.Ш. Атопический дерматит и пищевая аллергия. Что общего? // Леч. врач. – 2013. – № 5. – С. 24.

Некоторые аспекты терапии острых респираторных заболеваний у детей с аллергией // Леч. врач. – 2012. – № 3. – С. 70.

Новик Г.А. Роль и место антилейкотриеновых препаратов в лечении аллергических заболеваний // Леч. врач. – 2014. – № 3. – С. 75.

Няньковський С.Л. Роль і місце пробіотиків у профілактиці й лікуванні алергії у дітей // Дит. лікар. – 2013. – № 4. – С. 24.

Няньковський С.Л. Харчова алергія на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку з позиції лікаря-педіатра // Здоровье ребенка. – 2012. – № 6. – С. 159.

Опыт применения смесей на основе аминокислот у детей с пищевой аллергией // Педиатрия. – 2013. – № 4. – С. 67.

Особенности терапии пациентов с аллергическим ринитом при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 2. – С. 67.

Пахольчук О.П. Місце вродженого імунітету у формуванні шкірних проявів алергії // Клініч. імунол. – 2013. – № 5. – С. 32.

Порівняння ефективності цетиризину, левоцетиризину й плацебо при лікуванні дітей із цілорічним алергійним ринітом // Дит. лікар. – 2014. – № 6. – С. 56.

Пухлик С.М. Опыт применения препарата милукант в лечении больных аллергическим ринитом // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. – № 6. – С.94.

Пухлик С.М. Результаты лечения поллинозов методом аллерген-специфической иммунотерапии с использованием региональных аллергенов // Клініч. імунол. – 2014. – № 1–2. – С. 64.

Романюк Л.И. Аллергический ринит как коморбидное состояние бронхиальной астмы // Астма та алергія. – 2013. – № 2. – С. 62.

Синоверська О.Б. Еозинофільний синдром алергічного ґенезу у дітей // Клініч. імунол. – 2014. – № 1–2. – С. 47.

Солошенко Э.Н. Терапия, диагностика и профилактика распространенных дерматозов у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом // Клініч. імунол. – 2013. – № 5. – С. 46.

Сучасні підходи до алерген-специфічної імунотерапії при алергічних захворюваннях органів дихання у дітей // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 1. – С.52.

Ткачишин В.С. Професійні ураження шкіри алергічної та неалергічної етіології // Астма та алергія. – 2014. – № 3. – С. 67.

Трунова О.А. Сенсибилизация к АКДС и АДС у детей с аллергопатологией // Епідеміол., гігієна. – 2012. – № 2. – С. 54.

Фуголь Д.С. Пищевая аллергия у детей грудного возраста : диагностический алгоритм и тактика диетотерапии // Педиатрия. – 2014. – № 6. – С. 186.

Шкороботун В.А. Патогенетическое обоснование комбинированной терапии при аллергическом рините // Укр. мед. часоп. – 2013. – № 2. – С. 79.

Шумна Т.Є. Основні аспекти алергодіагностики та лікування дітей з атопічним дерматитом мешканців промислового регіону // Астма та алергія. – 2014. – № 1. – С. 25.

Щербак И.Б. Алгоритмы терапии аллергического ринита. Азеластин в фокусе сравнительных исследований // Укр. мед. часоп. – 2013. – № 4. – С. 71.

Элиминационная терапия : современные возможности контроля аллергических заболеваний // Клініч. імунол. – 2014. – № 6-7. – С. 44.

Эффективность обогащения смеси для искусственного вскармливания имуноактивными пребиотиками уменьшает частоту развития аллергических заболеваний в первые 5 лет жизни // Педиатрия. – 2013. – № 3. – С. 50.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.