Рекомендаційні списки 

КЗ „Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека”

Вдосконалення методів лікування діабетичної стопи
рекомендаційний список літератури
(2014–2017 роки)

Ампутація чи екзартикуляція пальців у хворих з приводу синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2015. – № 4. – С. 47.

Аналіз летальності за ускладненого синдрому діабетичної стопи та сепсису // Клініч. хірургія. – 2017. – № 1. – С. 58.

Бальна оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, при реваскуляризації ніг за модифікованою системою АРАСНЕ ІІ // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 3. – С. 45.

Безродний Б.Г. Використання методик пластичного закриття ранових дефектів у комплексному лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 4. – С. 106.

Безродний Б.Г. Тривалість стаціонарного лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу з синдромом діабетичної стопи залежно від стану компенсації вуглеводного обміну // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 4. – С. 36.

617.856 Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы. – М., 2015. – 496 с.

Болгарська С.В. Нові методи лікування трофічних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Міжнар. ендокринол. журн. – 2016. – № 5. – С. 45.

Герасимов Г.М. Хірургічна тактика і способи оперативного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи // Міжнар. мед. журн. – 2015. – № 3. – С. 13.

Герасимчук П.О. Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 16.

Герасимчук П.О. Роль вакуум-терапії в лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи // Шпит. хірургія. – 2016. – № 1. – С. 84.

Голянищев М.А. Методика проводниковой анестезии при операциях на нижних конечностях у больных с сахарным диабетом // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С.142.

Горобейко М.Б. Визначення ефективності повторного застосування Урокінази медак при синдромі діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2014. – № 3. – С. 28.

Горобейко М.Б. Визначення ефективності ультразвукового дебридменту для місцевого лікування ран без активного інфекційного процесу за критичної ішемії у хворих з синдромом діабетичної стопи // Хірургія України. – 2014. – № 1. – С. 82.

Горобейко М.Б. Визначення площі виразок при синдромі діабетичної стопи з використанням розробленого програмного забезпечення // Клініч. хірургія. – 2014. – № 2. – С. 26.

Горобейко М.Б. Визначення ризиків ампутації та смерті у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи та критичною ішемією нижніх кінцівок // Клініч. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2014. – № 2. – С. 32.

Горобейко М.Б. Комбінована фібринолітична терапія за критичної ішемії у хворих з синдромом діабетичної стопи // Біль, знеболювання. – 2014. - № 1. – С. 53.

Горобейко М.Б. Медикаментозне лікування ішемії за синдрому діабетичної стопи // Клініч. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2014. – № 1. – С. 28.

Горобейко М.Б. Оцінка ефективності і різних методів місцевого лікування діабетичних виразок стопи з урахуванням ступеня ішемії // Клініч. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2014. – № 3–4. – С. 23.

Горобейко М.Б. Оцінка ефективності комбінованої терапії хворих на синдром діабетичної стопи препаратами альфа-ліпоєвої кислоти і низькомолекулярного гепарину // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 4. – С. 63.

Горобейко М.Б. Оцінка ефективності пов’язки з окисненої відновленої целюлози з колагеном при синдромі діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2014. – № 4. – С. 40.

Горобейко М.Б. Оцінка ефективності ультразвукової санації ран у хворих з синдромом діабетичної стопи // Ендокринологія. – 2014. – № 3. – С. 222.

Горобейко М.Б. Системний огляд ефективності місцевого лікування виразок за синдрому діабетичної стопи з позицій доказової медицини // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 140.

Горобейко М.Б. Статистичне визначення межі критичної ішемії у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. - № 6. – С. 46.

Деякі показники імунного статусу у хворих при синдромі діабетичної стопи та сепсисі // Клініч. хірургія. – 2016. – № 7. – С. 30.

Диабетическая стопа: современное состояние проблемы // Діабет. Ожиріння. – 2015. – № 2. – С. 18.

Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2016. - № 7. – С. 27.

Екстракорпоральна детоксикація у хворих на сепсис при ускладненому синдромі діабетичної стопи // Шпит. хірургія. – 2016. – № 1. – С. 91.

Ефективність застосування Веносміну у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями при синдромі діабетичної стопи, поєднаного з хронічною венозною недостатністю // Сімейна медицина. – 2014. – № 1. – С. 74.

Ефективність Тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при мультирезистентних штамах збудників інфекційних ускладнень // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 88.

Застосування подовженої блокади сідничного нерва у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 3. – С. 17.

Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново-підколінно-гомілкового сегмента у хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію // Клініч. хірургія. – 2016. – № 6. – С. 44.

Значення магнітно-резонансної томографії для етапного лікування хворих з гнійними виразками при синдромі діабетичної стопи // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1. – Ч. 1. – С. 164.

Камалов Т.Т. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения синдрома диабетической стопы и оценка качества жизни больных // Міжнар. ендокринол. журн. – 2016. – № 1. – С. 39.

Клинико-терапевтические аспекты синдрома диабетической стопы: в фокусе остеоартропатия // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 92.

Клинические рекомендации по диагностике и лечению синдрома диабетической стопы // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 7. – С. 105.

Коли і чому помирають хворі на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи? // Львів. мед. часоп. – 2014. – № 1. – С. 42.

Комплексна служба лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2014. – № 11. – С. 45.

Комплексне лікування гнійно-некротичних ускладнень у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи з застосуванням негативного тиску та капікору // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 19.

Кривощеков Е.П. Оптимизация методов консервативного лечения больных с посттромботической болезнью нижних конечностей с синдромом диабетической стопы // Лечащий врач. – 2016. – № 3. – С. 6.

Мавродий В.М. Синдром диабетической стопы // Укр. терапевт. журн. – 2014. – № 3. – С. 104.

Марченко О.В. Шляхи корекції модифікованих факторів ризику в лікуванні синдрому діабетичної стопи // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 5. – С. 110.

Миськів А.В. Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2-го типу з гнійно-некротичними ураженнями стопи та її корекція // Шпит. хірургія. – 2016. - № 1. – С. 27.

Морфологія синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 66.

Носенко И.В. Опыт применения препарата Пентосан полисульфат 54 у больных с синдромом диабетической стопы // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 6. – С. 78.

Оптимізація діагностики та комплексного лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно-некротичними захворюваннями // Харків. хірург. школа. – 2016. - № 2. – С. 84.

Оптимізація лікування хворих з ускладненими формами варикозної хвороби нижніх кінцівок при цукровому діабеті 2-го типу // Пласт., реконструкт. і естет. хірургія. – 2015. – № 1–2. – С. 49.

Оценка эффективности применения препарата Актовегин у больных с синдромом диабетической стопы: анализ отдаленных результатов // Практ. ангіологія. – 2014. – № 2. – С. 10.

Павлович К.В. Використання ін’єкційного матеріалу для регенерації шкіри Лацерта для лікування трофічних виразок у хворих при синдромі діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2015. – № 7. – С. 44.

Пантьо В.І. Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 50.

Синдром диабетической стопы: тактика профилактических вмешательств // Лечащий врач. – 2014. – № 12. – С. 30.

Шаповал С.Д. Антибактеріальна терапія хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1. – Ч. 1. – С. 148.

Шаповал С.Д. Артеріальний тиск на першому пальці стопи як прогностичний критерій виникнення ускладнень синдрому діабетичної стопи на тлі склерозу Менкеберга // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 68.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.